14. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální infrastruktura včetně komunitních center III

Termín vyhlášení výzvy: 1.7.2021

Termín příjmu žádostí: od 28.6. 2021 9:00 do 3.10.2021 23:59

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS Hustopečsko, z.s., pro které je schválena SCLLD (http://www.mashustopecsko.cz/sclld-mas-hustopecsko-2014-2020).  

Soubory ke stažení