4. Výzva PRV

Vážení žadatelé,

 dovolujeme si Vás informovat, že MAS podala na RO Brno Žádost o prodloužení finálního termínu registrace projektů na RO SZIF a to do 30.6.2022 (původní termín 15.6.). Důvodem je potřeba realizace opravného hodnocení Výběrovou komisí a opravného výběru projektů Programovým výborem.
 

Zároveň Vám RO SZIF vrátí na Váš Portál farmáře žádosti, které jste již odeslali se elektronickým podpisem MAS na SZIF. S těmito žádostmi, prosím, nic nedělejte, my znovu doplníme údaje o hodnocení a opatříme žádosti novým podpisem a odešleme Vám zpět Prosíme, neodesílejte žádné žádosti na SZIF a vyčkejte dalších instrukcí.
 

Výsledky zasedání komise a výboru zveřejníme také po 21.6.2022