8.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní infrastruktura

Příjem žádostí o dotaci prodloužen na 16.10.2020