AP OPZ+ 21-27

Po schválení Koncepční části Strategie MAS, je dalším krokem příprava Akčních plánů jednotlivých operačních programů. V současné době MAS Hustopečsko, z.s. připravuje projekt, který bude financovaný z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ+) 2021 – 2027. Předpokládaná délka projektu je 6 let a rozpočet cca 15 mil. Kč. Projekt může být zaměřený na realizaci aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování osob, zvyšování zaměstnanosti, posilování prvků vzájemné pomoci a rodinných vazeb v našem území. 

Akční plán bude realiziován prostředníctvím zastřešujícího projektu Místní akční skupiny.

Jsou 3 možnosti, jak se k projektu mohou připojit další organizace:

  • jako dodavatelé služeb (MSPV velmi preferuje, ale má to svá praktická úskalí),
  • finanční partneři, pokud nemají charakter dodavatelů, tj. není konkurence v dané službě např. zajištění sociální práce na obcích (vše v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a související pravidla EU),
  • prostřednictvím zaměstnání pod místní akční skupinou (např. DPP pro koordinátory aktivit v území).

Témata, která je možné předkládaným projektem MAS řešit:

  • 1.1. komunitní sociální práce a komunitní centra (zapojování a aktivizace komunity
  • 1.2. podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí
  • 1.3. podpora sdílené a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče, homesharingu a dalších forem sdílené péče
  • 1.4. zaměstnanostní programy
  • 1.5. podpora rodin a posilování rodinných vazeb
  • 1.6. dluhové poradenství

Po vyjasnění způsobilých aktivit oslovila MAS starosty měst a obcí, organizace působící v komunitní oblasti na svém území, dále sociální odbor pověřeného úřadu Města Hustopeče a poskytovatele sociálních služeb. Tito na první společné pracovní skupině definovali potřeby území a ideální zacílení akčního plánu programového rámce OPZ+.

Akční plán bude předložen v rámci výzvy MPSV ke schválení.

Soubory ke stažení