Aktuality

Rok: 2020

11. výzva MAS Hustopečsko – IROP – Dopravní infrastruktura III

Datum: 17. 12. 2020

Zveřejnili a otevřeli jsme pro Vás výzva č. 11 IROP - DOPRAVNÍ INFRRASTRUKTURA III

Termín vyhlášení výzvy a příjmu žádostí: 18.12.2020

Termín ukončení příjmu žádostí: od 18.1.2021

Podrobnější informace: http://www.mashustopecsko.cz/11.-vyzva-mas-hustopecsko-irop-dopravni-infrastruktura-iii

 

MAS Hustopečsko, z.s. vyhlásilo výzvu v rámci programu MALÝ LEADER

Datum: 18. 9. 2020

Termín příjmu žádostí: od 18. 9. 2020 do 19. 10. 2020

Bližší informace v záložce Výzvy: http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-maly-leader-2020

 

 

8.výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní infrastruktura

Datum: 15. 9. 2020

Příjem žádostí o dotaci prodloužen na 16.10.2020

Odesílání žádostí v rámci 2. výzvy PRV na řídící orgán SZIF je již aktivní.

Datum: 15. 9. 2020

Prosíme:
1. kontrolu správnosti Žádosti o dotaci a jejích příloh,
2. odeslání žádosti na SZIF prostřednictvím ikony "Pokračovat v podání" a následně "Podat žádost".  (Postup naleznete v příloze, str. 17 - 21. v dokumentu přílohy této aktuality nebo na emailech Vám zaslaných)
 
Žádost je nutné tímto způsobem podat na SZIF nejpozději do 18. 9. 2020. (Nebude-li žádost v tomto termínu podána, nebude možné ji podpořit.)

Přehled doporučených/nedoporučených projektů 2. výzva PRV

Datum: 11. 9. 2020

Zveřejňujeme seznam doporučených projektů k podpoře a projektů nedoporučených, na které nevyzbyla finanční alokace výzvy.

Žádáme žadatele, aby žádost na Řídící orgán SZIF prostřednictvím Portálu farmáře odeslali do 18.9.2020 v reakci na email, který Vám bude v nejbližších dnech zaslán.

 

Zasedání programového výboru pro Výběr projektů

Datum: 1. 9. 2020

Dne 8.9.2020 bude zasedat programový výbor pro Schválení vybraných projektů hodnotící komisí v rámci II. výzvy Programu rozvoje venkova.

Výběrová komise pro výběr projektů

Datum: 31. 8. 2020

Dne 7.9.2020 se uskuteční výběr projektů z Programu rozvoje venkova v rámci 2.výzvy.

Pozvánka na semináře

Datum: 17. 8. 2020

Seminář a konzultace k výzvám IROP 2020

Datum: 17. 8. 2020

Zveme Vás na semináře k aktuálně vyhlášeným výzvám IROP http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-irop a to 20.8.2020.

Čas jednotlivých seminářů dle přiložených pozvánek.

Těšíme se na setkání a následnou konzultaci Vašich projektů a projektových záměrů.

 

Přehled přijatých žádostí 2. kolo PRV

Datum: 23. 7. 2020

V pondělí byl ukončen příjem žádostí v rámci druhého kola Programu rozvoje venkova, celkem bylo registrováno 49 žádostí. V příloze uvádíme přehled přijatých žádostí do jednotlivých fichí.

Bližší informace k PRV - cenový marketing/výběrové řízení

Datum: 2. 7. 2020

Výběrové řízení: -  místo VŘ lze dokládat cenový marketing, pokud je hodnota zakázky 500 tis. Kč a vyšší (do 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo do 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce)

Plánované vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Datum: 9. 6. 2020

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 16. 6. 2020

Termín příjmu žádostí: od 16. 6. 2020 do 20. 7. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Podrobnější informace: http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-prv

 

 

Plánovaný harmonogram vyhlášení výzvy PRV - SCLLD 2020

Datum: 15. 4. 2020

Zveřejnili jsme přehled a plánovaný harmonogram výzvy PRV - SCLLD 2020.

http://www.mashustopecsko.cz/obrazky-soubory/planovana-vyzva_mas_hust_prv-3b14f.pdf?redir

 

RSS RSS

Celý archiv