Aktuality

Rok: 2020

Bližší informace k PRV - cenový marketing/výběrové řízení

Datum: 2. 7. 2020

Výběrové řízení: -  místo VŘ lze dokládat cenový marketing, pokud je hodnota zakázky 500 tis. Kč a vyšší (do 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo do 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce)

Plánované vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Datum: 9. 6. 2020

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 16. 6. 2020

Termín příjmu žádostí: od 16. 6. 2020 do 20. 7. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Podrobnější informace: http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-prv

 

 

Plánovaný harmonogram vyhlášení výzvy PRV - SCLLD 2020

Datum: 15. 4. 2020

Zveřejnili jsme přehled a plánovaný harmonogram výzvy PRV - SCLLD 2020.

http://www.mashustopecsko.cz/obrazky-soubory/planovana-vyzva_mas_hust_prv-3b14f.pdf?redir

 

RSS RSS

Celý archiv