Aktuality

Rok: 2021

Členská schůze 1.12.2021

Datum: 22. 11. 2021

Vážení kolegové,

 

na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovoluji pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat ve středu 1. prosince 2021 v 17.30 hodin. Vzhledem k okolnostem, které nás v posledních dnech provázejí, budete včas informováni, zda členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice nebo formou videokonference a následného PER ROLLAM hlasování pomocí mailové korespondence.

 

 

Návrh programu:

 

1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

2. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů

- Výběrový orgán - Výběrová komise

3. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2020 a schválení hospodářského výsledku za rok 2020

4. Plán inventur a jmenování inventarizační komise

5. Schválení finančního plánu na rok 2022 a schválení činností na rok 2022

6. Příprava nového PO 21-27

7. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů

8. Různé

9. Shrnutí usnesení

10. Závěr 

 

Podklady zašleme v časovém předstihu.

 

Potvrzení účasti proveďte prosím do 29. listopadu 2021. Potvrzení je možné vyřídit nejlépe e-mailem na info.mashustopecsko@gmail.com.

Velký cenový marketing 3. výzva PRV

Datum: 18. 10. 2021

Žádatelé, kteří v rámci 3. výzvy PRV zašrtli, že budou realizovat VCM, musí na naši MAS doložit ke kontrole podklady cenového marketingu. Tato povinnost je do 63 dnů od registrace na SZIF - nejpozději do 2.11.2021.

 

 

Seznam předložených žádostí z výzev 12. - 15. IROP

Datum: 18. 10. 2021

Zveřejňujeme seznam předložených žádostí.

 

projekty 3. výzvy PRV

Datum: 23. 9. 2021

Vážení žadatelé, szif v současnosti zasílá žadatelům 3. výzvy PRV chybníky k doplnění žádostí. Zasílá je přes datové schránky s lhůtou 21 dnů pro doplnění. Žádosti musí být opět podepsané pracovníky MAS. Pokud Vám přijde chybník, budete potřebovat konzultaci nebo podpis, obracejte se na nás. 

Závěrečné zhodnocení letních kempů

Datum: 16. 9. 2021

V příloze zveřejňujeme závěrečnou hodnotící zprávu o realizaci letních kempů s Mapíkem včetně souhrnné fotodokumentace.

Semináře IROP

Datum: 8. 9. 2021

Na webu MAS jsme zveřejnili prezentace ze seminářů IROP výzvy č. 12. -15.

2021 | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz)

 

Letní kempy s Mapíkem

Datum: 3. 9. 2021

V posledním srpnovém týdnu byl ukončen projekt Letních kempů s Mapíkem. Z řad realizátorů kempů, dětí i rodičů byl zaznamenán velký zájem a i úspěch celé akce.

 

Seminář pro žadatele - IROP - 12., 13., 14., 15. výzva

Datum: 31. 8. 2021

MAS Hustopečsko, z. s. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k vyhlašovaným výzvám č. 12., 13., 14., 15. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Obsahem semináře bude výklad předmětných Výzvev, způsob hodnocení projektů a zadávání žádosti do monitorovacího systému.

 

TERMÍN: středa 8.9.2021 ČAS: dle jednotlivých výzev - zveřejněno u výzvy)

MÍSTO: Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice (budova firmy Hantály a.s.)

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail veronika.mikulicova@email.cz nejpozději do pondělí 6.9.2021

 

Seznam podpořených projektů 3. výzva PRV

Datum: 19. 8. 2021

Na základě jednání Výběrové komise ze dne 11.8.2021 a následně jednání Programového výboru ze dne 11.8.2021 byly schváleny projekty doporučené k podpoře.

Na projekty nedoporučené k podpoře již nestačila přidělená finanční alokace výzvy.

Žadatelům příjde v nejbližší době email s dalšími pokyny.

Žádost je nutné registrovat přes portál farmáře na SZIF do 31.8.2021

 

Letní kempy s Mapíkem

Datum: 9. 8. 2021

Fotografie z kempu ZŠ Starovičky

Letní kempy s Mapíkem

Datum: 2. 8. 2021

Jsme rádi, že projekt letních kempů je úspěšný. K nahlédnutí zveřejňujeme pár fotografií - Letní kemp ZŠ POPICE

Výběr projektů k podpoře z 3. výzvy PRV

Datum: 2. 8. 2021

11.8.2021 se bude konat zasedání Programového výboru, který na základě hodnocení projektů Výběrovou komisí schválí projekty k podpoře z 3. výzvy PRV

Hodnocení projektů 3. výzvy PRV

Datum: 2. 8. 2021

Ve středu 11.8.2021 proběhne hodnocení Výběrovou komisí projektů z 3. výzvy PRV.

Zveřejnění podkladů ze semináře

Datum: 16. 6. 2021

Seminář ze dne 10.6.2021 - administrace schválených žádostí

Příjemnci z Programu rozvoje venkova - monitorovací zpráva

Datum: 16. 6. 2021

Příjemcům z Programu rozvoje venkova byla doručena přes depeše zpráva o předložení monitorovací zprávy k 31.7.2021.

Tato zpráva půjde vygenerovat jen příjemcům, kteří již mají projekt ze strany SZIF proplacený. Termín je nutné dodržet.

V případě nejasností se na nás obracejte, popřípadě přímo na SZIF.

 

Konzultace

Datum: 14. 6. 2021

Konzultace k projektům k registraci žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova poskytujeme do 17.6.2021.

 

SEMINÁŘ - ADMINISTRATICE SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ - PRV

Datum: 4. 6. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k výzvám PRV, tématem semináře bude ADMINISTRACE SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ PRV

Seminář bude online formou ve čtvrtek 10.6.2021 od 10:00.

Prosíme o nahlášení účasti na email: Veronika.Mikulicova@email.cz

Podpoření žadatel 1. a 2. výzva PRV

Datum: 1. 6. 2021

Přehled podpořených žadatelů minulých výzev PRV pro přehled udělení preferenčních kritérií.

SEMINÁŘ - ADMINISTRATIVNÍ POSTUP CENOVÝCH MARKETINGŮ - PRV

Datum: 17. 5. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k výzvám PRV, tématem semináře bude ADMINISTRATIVNÍ POSTUP CENOVÝCH MARKETINGŮ.

Seminář bude online formou v pátek 21.5.2021 od 10:00.

Prosíme o nahlášení účasti na email: Veronika.Mikulicova@email.cz

Vyhlášená 3. výzva PRV MAS Hustopečsko

Datum: 17. 5. 2021

od 17.5.2021 je možné podávat přes portál Farmáře žádosti o dotaci do 3. výzvy PRV MAS Hustopečsko.

Více informací: PRV - Program rozvoje venkova | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz)

 

Pokud budete potřebovat konzultaci Vašich projektových záměrů, obracejte se na nás.

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Ing. Michal Zich
Mobil 774 113 357
Projektový manažer pro realizaci SCLLD Ing. Veronika Mikulicová
Mobil 774 364 013

Pozvánka na seminář k 3. Výzvě Programu rozvoje venkova

Datum: 10. 5. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k plánované 3. Výzvě Programu rozvoje venkova dne 13.5.2021 od 16:00 až 18:00.

Prosíme o nahlášení účasti na email: Veronika.Mikulicova@email.cz

 

Otevření cyklostezky Kobylí podpořené z MAS Hustopečsko

Datum: 3. 5. 2021

Jsme rádi, že Vám můžeme představit jeden z dokončených projektů, který získal z MAS Hustopečsko podporu. Podívejte se na video a určitě jeďte navštívit i osobně.

Projekt - Kobylí - společná stezka pro chodce a cyklisty - I. etapa realizovaný obcí Kobylí je dokončen. Žadatel získal prostřednictvím výzvy „MAS Hustopečsko – IROP – Dopravní infrastruktura III“  z MAS Hustopečsko, z.s.

 

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD 2021

Datum: 27. 4. 2021

Zveřejnili jsme přehled a harmonogram výzev pro IROP - CLLD 2021

Slavností otevření cyklostezky Kobylí

Datum: 26. 4. 2021

Projekt - Kobylí - společná stezka pro chodce a cyklisty - I. etapa realizovaný obcí Kobylí je dokončen. Žadatel získal prostřednictvím výzvy „MAS Hustopečsko – IROP – Dopravní infrastruktura III“ finanční prostředky ve výši 4 787 476,68 Kč z MAS Hustopečsko, z.s.

 Žadatel zve na slavnostní otevření zrealizované cyklosteky.

Dotace - Letní kempy s Mapíkem v území ORP Hustopečsko u Brna

Datum: 26. 4. 2021

MAS Hustopečsko, z.s. ve spolupráci s MAP Hustopečsko se uchází o dotaci MŠMT na pořádání letních kempů v průběhu prázdnin 2021.

O dotaci v hodnotě 1.215.000,00 Kč se ucházíme v konkurenci spolků s celorepublikovou působností. Pořádání těchto akcí si klade za cíl snížit negativní dopady pandemie COVID 19 na děti.

Závaznou přihlášku ke spolupríci podalo 14 subjektů, takže ve 13 obcích mikroregionu bude uspořádáno 27 kempů v období letních prázdnin.

Opatření IROP - jarní výzva 2021

Datum: 14. 4. 2021

V prúběhu nejbližších týdnů plánujeme vyhlásit výzvy z IROP v následujících opatřeních:

Infrastruktura pro sociální služby, KC

Infrastruktura pro dopravu, cyklostezky

Infrastr. pro soc. podnikání

Infrastr. pro vzdělávání

Pokud máte připravený projekt nebo investiční záměr, prosíme o konzultaci.

Ing. Veronika Mikulicová 774 364 013

Ing. Michal Zich 774 113 357

 

 

Vývěrová komise - výběr projektů z IROP 11. výzva

Datum: 2. 3. 2021

Hodnocení výběrovou klomisí bude probíhat 19.3.2021.od 8:00.

Nové výzvy IROP 2021

Datum: 8. 2. 2021

V roce 2021 bude v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena výzva s vazbou na výzvu ŘO IROP Č.68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD"  - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 3.

Bližší informace budou k dispozivi koncem dubna.

V případě přípravy projektů a projektových záměrů budeme rádi, když budete kontaktovat kancelář MAS.

 

Výsledky hodnocení výzev IROP 7. - 10. výzva

Datum: 6. 1. 2021

18, prosince proběhlo schválení projektů IROP Programovým výborem. Výsledky věcného hodnocení s konečným pořadím jsou uvedeny v příloze.

RSS RSS

Celý archiv