Aktuality

Rok: 2021

Opatření IROP - jarní výzva 2021

Datum: 14. 4. 2021

V prúběhu nejbližších týdnů plánujeme vyhlásit výzvy z IROP v následujících opatřeních:

Infrastruktura pro sociální služby, KC

Infrastruktura pro dopravu, cyklostezky

Infrastr. pro soc. podnikání

Infrastr. pro vzdělávání

Pokud máte připravený projekt nebo investiční záměr, prosíme o konzultaci.

Ing. Veronika Mikulicová 774 364 013

Ing. Michal Zich 774 113 357

 

 

Vývěrová komise - výběr projektů z IROP 11. výzva

Datum: 2. 3. 2021

Hodnocení výběrovou klomisí bude probíhat 19.3.2021.od 8:00.

Nové výzvy IROP 2021

Datum: 8. 2. 2021

V roce 2021 bude v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena výzva s vazbou na výzvu ŘO IROP Č.68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD"  - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 3.

Bližší informace budou k dispozivi koncem dubna.

V případě přípravy projektů a projektových záměrů budeme rádi, když budete kontaktovat kancelář MAS.

 

Výsledky hodnocení výzev IROP 7. - 10. výzva

Datum: 6. 1. 2021

18, prosince proběhlo schválení projektů IROP Programovým výborem. Výsledky věcného hodnocení s konečným pořadím jsou uvedeny v příloze.

RSS RSS

Celý archiv