Aktuality

Rok: 2022

Členská schůze MAS Hustopečsko - 12.12.22 od 17:30

Datum: 29. 11. 2022

Vážení kolegové,

na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovolujeme pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat v pondělí 12. prosince 2022 v 17.30 hodin. Členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice.

 

 

Návrh programu:

 

1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

2. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů

3. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů

- Volba výběrové komise

4. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2021 a schválení hospodářského výsledku za rok 2021

5. Plán inventur a jmenování inventarizační komise

6. Schválení finančního plánu na rok 2023 a schválení činností na rok 2023

7. Informace k programovému období 2021-2027

8. Různé

9. Shrnutí usnesení

10. Závěr 

 

 

MAS bude poskytovat poradenství a pomoc s dotací z programu Nová zelená úsporám Light

Datum: 18. 11. 2022

MAS Hustopečsko bude poskytovat poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele na území naší MAS.

Dotace a pomoc je určena pro osoby ve starobním nebo invalidním důchodu a osoby pobírající příspěvek na bydlení, které jsou zároveň (spolu)vlastníky rodinného domu nebo trvale obydleného rekreačního objektu (chaty). Ti můžou dosáhnout na dotaci na úsporná opatření ve výši až 150 000 Kč, kterou budou moci obdržet i před nákupem vybraného opatření. Rádi Vám tak v současné nelehké situaci pomůžeme s procesem, který Vám bez zbytečných komplikací umožní rychle a efektivně zajistit dlouhodobé úspory na energiích a zároveň částečně zrenovovat Vaši nemovitost už tuto zimu. 

Spousty informací obdržíte přímo v obcích, popřípadě ve vaší obcí uskutečníme konzultační den. Nebojte se na nás obrátit.

NZÚ light | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz)

Velký cenový marketing pro projekty 4. výzvy PRV

Datum: 16. 8. 2022

Žadatele, kteří byli vybráni k financování svých projektů v rámci 4. výzvy PRV a jejichž investice spadají pod VELKÝ CENOVÝ MARKETING, prosíme o zaslání podkladů ke kontrole. Termín na odevzdání na SZIF je 8.9.2022.

Aktualizovaný seznam žádostí doporučených k podpoře

Datum: 22. 6. 2022

16.6.2022 zasedal Programový výbor, který na základě opravného hodnocení Výběrovou komisí dne 15.6.2022 schválil projekty doporučené k podpoře ze 4. výzvy PRV.

Žadatelům budou odesílány podepsané a doplněné žádosti za MAS k registraci na SZIF, kterou je nutné udělat nejpozději do 30.6.2022.

4. Výzva PRV

Datum: 9. 6. 2022

Vážení žadatelé,

 dovolujeme si Vás informovat, že MAS podala na RO Brno Žádost o prodloužení finálního termínu registrace projektů na RO SZIF a to do 30.6.2022 (původní termín 15.6.). Důvodem je potřeba realizace opravného hodnocení Výběrovou komisí a opravného výběru projektů Programovým výborem.
 

Zároveň Vám RO SZIF vrátí na Váš Portál farmáře žádosti, které jste již odeslali se elektronickým podpisem MAS na SZIF. S těmito žádostmi, prosím, nic nedělejte, my znovu doplníme údaje o hodnocení a opatříme žádosti novým podpisem a odešleme Vám zpět Prosíme, neodesílejte žádné žádosti na SZIF a vyčkejte dalších instrukcí.
 

Výsledky zasedání komise a výboru zveřejníme také po 21.6.2022

 

 

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Datum: 3. 6. 2022

1..6.2022 zasedal Programový výbor, který na základě hodnocení Výběrovou komisí dne 31.5.2022 schválil projekty doporučené k podpoře ze 4. výzvy PRV.

Žadatelům budou nejpozději do 8.6.2022 odesílány podepsané a doplněné žádosti za MAS k registraci na SZIF, kterou je nutné udělat nejpozději do 15.6.2022.

Seznam podaných žádostí 4. kolo PRV MAS Hustopečsko, z.s.

Datum: 12. 4. 2022

23.3.2022 byl ukončen příjem žádostí o dotaci, celkem bylo podáno 70 žádostí v objemu 15,6 mil. Kč. Přehled podaných žádostí je uveden dle jednotlivých fichí v příloze.

Pracovníci MAS Hustopečsko, z.s. v těchto dnech rozesílají protokoly o kontrole Formálních náležitostí a přiujatelnosti.

Schválené žádosti musí být následně zaregistrovány na SZIF do 15.6.2022.

Konzultace PRV

Datum: 16. 3. 2022

V případě, že žadatel o dotaci do 4. výzvy PRV bude požadovat konzultaci, prosím nejpozději do pondělí 21.3.2022.

Dodatečně podpořený projekt IROP 12. výzva

Datum: 2. 3. 2022

projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016821 „Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století“, předložený do podvýzvy č. 12. MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání IV, která je navázána na výzvu Integrovaného regionálního operačního programu č. 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1, splnil podmínky hodnocení, nicméně z důvodu vyčerpání alokace na podvýzvě jej není možné financovat ze 100 %.

Řídicí orgán IROP se rozhodl nabídnout žadateli finanční prostředky - zbývající alokace podvýzvy 1 208 708,71 Kč. Gymnázium Velké Pavlovice s touto částečnou podporou souhlasí a za finančního příspěvku města projekt zrealizuje v původní plné výši.

Výběrová komise 2.3.2022 provedla přehodnocení projektu a doporučuje projekt ke schválení.

4. Výzva PRV

Datum: 17. 2. 2022

Od 15.2.2022 do 23.3.2022 je vyhlášená výzva k příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy.

Seminář - 4. výzva PRV

Datum: 7. 2. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k plánované 4. Výzvě Programu rozvoje venkova dne 15.2.2022 od 17:00 až 18:00.

Výzva bude otevřena a žadatelům příjem žádostí zpřístupněn v nejbližších dnech po dobu trvání 30 dnů, doporučujeme sledovat aktuality.

Prosíme o nahlášení účasti na semináři na email: Veronika.Mikulicova@email.cz

RSS RSS

Celý archiv