Aktuality

Rok: 2023

Pozvánka na zasedání výběrové komise 11.12.2023

Datum: 7. 12. 2023

Zasedání výběrové komise za účelem udělění souladů projektová´ých záměrů se strategií MAS.

NZÚ light

Datum: 6. 12. 2023

na základě informací, které jsme se dozvěděli na setkání se SFŽP Vás musíme upozornit na následující změny v NZÚ light:

čtvrtka 7.12.2023 dojde k pozastavení příjmu žádostí do NZÚL (z důvodu vyčerpání alokace a úpravě podmínek u FVE v NZÚL), které potrvá minimálně přes Vánoce. Po svátcích bude  (cca v polovině ledna) příjem obnoven! 

Změny se budou s největší pravděpodobností týkat:

  • Bude kladen důraz na navýšení výkonu ohřevu vody prostřednictvím FVE – eliminace energošmejdů
  • Otevře se možnost příjmu žádostí domácností  v bytových domech
  • Dojde k rozšíření o skupiny žadatelů – rodiny s dětmi, kde je čerpán příspěvek na dítě

SEZMAN PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 1. a 2. výzva IROP

Datum: 24. 10. 2023

V příloze naleznete seznam předložených projektových záměrů v rámci 1. a 2. výzvy do IROP.

VAROVÁNÍ - nekalé jednání Národní dotační centrum s.r.o.

Datum: 24. 10. 2023

Vážení starostové, žadatelé z Nová zelená úsporám light,

prosím příjměte varování nás MASek a také SFŽP před firmou Národní dotační centrum s.r.o. 

Národní dotační centrum vyvolává důchodcům a uzavírá se nimi nevýhodné smlouvy. Podchytili jsme jednoho seniora z našeho území. Tato firma spolupracuje s EKIS Jablonec nad Nisou a EKIS Praha 4. Žadatelé z NZÚ light ať se obrací na pracovníky MAS nebo našeho regionálního pracovníka EKIS. Dodavatelé v žádném případě nemají poveřejí vyhotovovat odborné posudky.

Konference - Posílení ochrany stromů ve městě

Datum: 19. 10. 2023

Vážení.

zasíláme pozvánku na konferenci Posílení ochrany stromů ve městě, která se uskuteční
1. listopadu 2023 v pražském divadle NoD u příležitosti vyhlášení výsledků celostátní soutěže Adapterra Awards.

Letošní letní vlna extrémních veder ukázala, jak velký význam mají vzrostlé stromy v ulicích našich měst. Aby mohly poskytovat potřebný stín a chlazení ve stále častějších horkých dnech, je třeba posílit podmínky pro jejich zdravý růst a ochranu před ničením. Na legislativních změnách už pracuje Ministerstvo životního prostředí, které má v plánu návrh předložit k veřejné diskusi už na podzim letošního roku. Hlavní téma konference proto věnujeme připravovaným změnám v legislativě i příkladům a zkušenostem dobré praxe z českých měst.

Kdy: 1. listopadu 2023, 13:00-20:00
Kde: Divadlo NoD, Dlouhá 33, 110 00 Staré Město, Praha

Registrace a program na https://www.adapterraawards.cz/cs/Konference
Prosím o registraci každého účastníka zvlášť.

OPŽP - 38. výzva - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Datum: 19. 10. 2023

Vážení starostové, členové MAS,

 

za Jihomoravský kraj jsme jako MAS byli osloveni, abychom zjistili v našem území projektové záměry, které by bylo možné zařadit do výzvy č. 38  OPŽP - Komplexní úspory na veřejných budovách 38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách – Operační program Životní prostředí (opzp.cz).

 

Do 15.11.2023 Vás prosím, v případě zájmu, o zaslání vyplněné excelovské tabulky. Z této tabulky budou na kraji vybírat projekty k podpoře. Oproti výzvě č. 38 budou naši žadatelé zvýhodněni menší spoluúčastní (vyšší dotace).

 

V příloze emailu naleznete

  • Návrh kritérií pro výběr projektů CLLD v OPŽ/ 2021-27 (PDF) + WORD
  • Tabulku pro výpočet bodů projektových záměrů - tuto, v případě zájmu, prosíme o zaslání
  • Vzor Studie stavebně technologického řešení

 

Sestava materiálů potřebných k podání projektu do výzvy CLLD OPŽP:

·          PENB - průkaz energetické náročnosti budovy, a to jak před provedením opatření, tak výpočet po provedení opatření). Tyto dvě výsledné hodnoty se zapisují do bodovací tabulky a úspora by měla být větší než 30%. Oba PENB se dokládají k žádosti jako podklad pro kontrolu. PENB počítá energetický expert a pro výpočet je nutná základní projektová dokumentace projektu, vše  podle vzoru a pravidel 38.výzvy OPŽP

·         Náklady - rozpočet projektu, pro jeho sestavení je nutná základní projektová dokumentace, podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP

·         projektová studie,  podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP

 

 

 

 

 

Nová zelená úsporám - OPRAV DŮM PO BABIČCE

Datum: 19. 9. 2023

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Nová zelené úsporám - Oprav dům po babičce.

Seminář se bude konat v Brumovicích v obřadní síni radnice a to ve čtvrtek 21.9.2023 od 17:00.

Seminářem provede Daniel Ullmann a budou se probírat základní informace dotační výzvy.

 

NEJASNOSTI ZE SEMINÁŘE

Datum: 18. 9. 2023

Vážení předkladatelé projektových záměrů do výzvy č. 1., na seminářích nám vyvstaly dvě problematické otázky, na něž níže zasíláme vyjádření.

1. musí v případě projektů na dětskou skupinu žadatel dokládat soulad záměru se Strategickým rámcem MAP? Domníváme se, že nikoliv, ale chceme se ujistit.

2. Může předkládaný projekt/žádost o podporu navazovat na více záměrů uvedených ve Strategickém rámci MAP? Pokud ano, rovnají se celkové možné výdaje takového projektu součtu předpokládaných výdajů uvedených v SR MAP? (např. projekt bude navazovat na dva záměry, jeden bude mít v SR MAP výdaje ve výši 1 mil. Kč a druhý záměr 3 mil. Kč, tj. celkově může být projekt za 4 mil. Kč?)
 

Odpovědi:

ad 1) V MAP musí být zanesené pouze projekty mateřských škol zřízených dle školského zákona - viz specifická kritéria přijatelnosti na str. 59 specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 48. Na dětské skupiny se podmínka zanesení projektového záměru v MAP nevztahuje.

ad 2) Ano, je možné slučovat více projektových záměrů v MAP od jednoho žadatele do jedné žádosti o podporu. Zároveň by se sčítaly celkové výdaje uvedené v MAP u jednotlivých projektových záměrů (tj. celkové způsobilé výdaje v žádosti o podporu by se rovnaly součtu částek uvedených v MAP).

 

 

Seminář k výzvě č. 2 - nový termín

Datum: 12. 9. 2023

Z důvodů setkání starostů mikrogerionu Hustopečsko v původním termínu konání semináře k výzvě č. 2 13.9.2023 od 10:00 jsme nově termín semináře posunuli na čtvrtek 14.9.2023 od 10:00.

SEMINÁŘE k výzvám č. 1 a č. 2 IROP 2021/2027

Datum: 5. 9. 2023

Rádi bychom Vás pozvali na semináře k výzvám č. 1 a č. 2 IROP, které jsou od 5.9.2023 prostřednictvím MAS Hustopečsko, z.s. vyhlášeny.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021 - 2027 - aktuální výzvy

Datum: 4. 9. 2023

Od 5.9.2023 do 20.10.2023 je vyhlášená výzva č. 1 (vzdělávání) a výzva č. 2 (doprava) k příjmu projektových záměrů IROP.

Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy.

KOMUNITNÍ ENERGETIKA - webinář nejen pro starosty

Datum: 1. 6. 2023

Doporučujeme se podívat na zajímavý on-line seminář na téma komunitní a komunální energetiky, pořádaného Solárním magazínem, kde jedním z vystupujících bude energetický koordinátor MAS Hustopečsko, z. s. Daniel Ullmann.

https://www.youtube.com/watch?v=8Xpq0pvgJnA

Jednání Programového výboru

Datum: 11. 5. 2023

Dne 16.5.2023 od 12:30 se uskuteční jednání Programového výboru k podpoře projektů z 5. kola výzva PRV dle výsledků hodnocení Výběrové komise.

Jednání Výběrové komise

Datum: 11. 5. 2023

Hodnocení projektů v rámci 5. kola výzva PRV proběhne 16.5.2023 od 9:00.

Přehled podaných žádostí 5. výzva PRV

Datum: 30. 3. 2023

23.3.2023 byla ukončena 5. výzva PRV k podávání projektů na MAS.

Zveřejňujeme seznam.

3. setkání komunitní energetiky

Datum: 22. 3. 2023

Vážení členové MAS, vážené starostky, vážení starostové,

dovolujeme si Vás pozvat na další setkání k tématu KOMUNITNÍ ENERGETIKY a to na 4. 4. 2023 od 17:30 v zasedací místnosti Hantály Tovární 22. Tentokrát bude celé setkání moderovat pan Dan Ulmann.

 

Program semináře obcí MAS Hustopečsko na téma komunální energetiky

17:30 - 18:00     Prezence účastníků

18:00 - 18:45     Komunální energetika a jak na ní ve spolupráci s eg.d

18:30 – 19:00    Městská energetická společnost - Petr Jelínek, Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

19:00 – 19:30    Prezentace energetického společenství

19:30 – 20:00    Volná diskuse

 

Velmi žádáme všechny zástupce obcí, aby se společného setkání zúčastnili, bude nastíněna podrobnější verze komunitního společenství.

SEMINÁŘ - 5. výzva PRV

Datum: 20. 2. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k plánované 5. Výzvě Programu rozvoje venkova dne 24.2.2023 od 11:00.

Prosíme o nahlášení účasti na semináři na email: Veronika.Mikulicova@email.cz

5. výzva PRV

Datum: 20. 2. 2023

Od 20.2.2023 do 23.3.2023 je vyhlášená výzva k příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy.

POZVÁNKA Setkání č. 2 - KOMUNITNÉ ENERGETIKA - RADEK SLATINSKÝ EGD

Datum: 12. 1. 2023

Vážení starostové, vážení členové MAS,

Ve spolupráci s předsedou MAS Hustopečsko Tomášek Bílkem Vás srdečně zveme na SEMINÁŘ se specialistou z EGD Radkem Slatinským s tématikou připojování k distribuční soustavě, podávání žádostí k zarezervování kapacity. 

Seminář se uskuteční 25.1.2023 od 9:00 - 13:00 v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice.

RSS RSS

Celý archiv