Aktuality

Rok: 2023

Nová zelená úsporám - OPRAV DŮM PO BABIČCE

Datum: 19. 9. 2023

Rádi bychom Vás pozvali na seminář Nová zelené úsporám - Oprav dům po babičce.

Seminář se bude konat v Brumovicích v obřadní síni radnice a to ve čtvrtek 21.9.2023 od 17:00.

Seminářem provede Daniel Ullmann a budou se probírat základní informace dotační výzvy.

 

NEJASNOSTI ZE SEMINÁŘE

Datum: 18. 9. 2023

Vážení předkladatelé projektových záměrů do výzvy č. 1., na seminářích nám vyvstaly dvě problematické otázky, na něž níže zasíláme vyjádření.

1. musí v případě projektů na dětskou skupinu žadatel dokládat soulad záměru se Strategickým rámcem MAP? Domníváme se, že nikoliv, ale chceme se ujistit.

2. Může předkládaný projekt/žádost o podporu navazovat na více záměrů uvedených ve Strategickém rámci MAP? Pokud ano, rovnají se celkové možné výdaje takového projektu součtu předpokládaných výdajů uvedených v SR MAP? (např. projekt bude navazovat na dva záměry, jeden bude mít v SR MAP výdaje ve výši 1 mil. Kč a druhý záměr 3 mil. Kč, tj. celkově může být projekt za 4 mil. Kč?)
 

Odpovědi:

ad 1) V MAP musí být zanesené pouze projekty mateřských škol zřízených dle školského zákona - viz specifická kritéria přijatelnosti na str. 59 specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 48. Na dětské skupiny se podmínka zanesení projektového záměru v MAP nevztahuje.

ad 2) Ano, je možné slučovat více projektových záměrů v MAP od jednoho žadatele do jedné žádosti o podporu. Zároveň by se sčítaly celkové výdaje uvedené v MAP u jednotlivých projektových záměrů (tj. celkové způsobilé výdaje v žádosti o podporu by se rovnaly součtu částek uvedených v MAP).

 

 

Seminář k výzvě č. 2 - nový termín

Datum: 12. 9. 2023

Z důvodů setkání starostů mikrogerionu Hustopečsko v původním termínu konání semináře k výzvě č. 2 13.9.2023 od 10:00 jsme nově termín semináře posunuli na čtvrtek 14.9.2023 od 10:00.

SEMINÁŘE k výzvám č. 1 a č. 2 IROP 2021/2027

Datum: 5. 9. 2023

Rádi bychom Vás pozvali na semináře k výzvám č. 1 a č. 2 IROP, které jsou od 5.9.2023 prostřednictvím MAS Hustopečsko, z.s. vyhlášeny.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021 - 2027 - aktuální výzvy

Datum: 4. 9. 2023

Od 5.9.2023 do 20.10.2023 je vyhlášená výzva č. 1 (vzdělávání) a výzva č. 2 (doprava) k příjmu projektových záměrů IROP.

Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy.

KOMUNITNÍ ENERGETIKA - webinář nejen pro starosty

Datum: 1. 6. 2023

Doporučujeme se podívat na zajímavý on-line seminář na téma komunitní a komunální energetiky, pořádaného Solárním magazínem, kde jedním z vystupujících bude energetický koordinátor MAS Hustopečsko, z. s. Daniel Ullmann.

https://www.youtube.com/watch?v=8Xpq0pvgJnA

Jednání Programového výboru

Datum: 11. 5. 2023

Dne 16.5.2023 od 12:30 se uskuteční jednání Programového výboru k podpoře projektů z 5. kola výzva PRV dle výsledků hodnocení Výběrové komise.

Jednání Výběrové komise

Datum: 11. 5. 2023

Hodnocení projektů v rámci 5. kola výzva PRV proběhne 16.5.2023 od 9:00.

Přehled podaných žádostí 5. výzva PRV

Datum: 30. 3. 2023

23.3.2023 byla ukončena 5. výzva PRV k podávání projektů na MAS.

Zveřejňujeme seznam.

3. setkání komunitní energetiky

Datum: 22. 3. 2023

Vážení členové MAS, vážené starostky, vážení starostové,

dovolujeme si Vás pozvat na další setkání k tématu KOMUNITNÍ ENERGETIKY a to na 4. 4. 2023 od 17:30 v zasedací místnosti Hantály Tovární 22. Tentokrát bude celé setkání moderovat pan Dan Ulmann.

 

Program semináře obcí MAS Hustopečsko na téma komunální energetiky

17:30 - 18:00     Prezence účastníků

18:00 - 18:45     Komunální energetika a jak na ní ve spolupráci s eg.d

18:30 – 19:00    Městská energetická společnost - Petr Jelínek, Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

19:00 – 19:30    Prezentace energetického společenství

19:30 – 20:00    Volná diskuse

 

Velmi žádáme všechny zástupce obcí, aby se společného setkání zúčastnili, bude nastíněna podrobnější verze komunitního společenství.

SEMINÁŘ - 5. výzva PRV

Datum: 20. 2. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k plánované 5. Výzvě Programu rozvoje venkova dne 24.2.2023 od 11:00.

Prosíme o nahlášení účasti na semináři na email: Veronika.Mikulicova@email.cz

5. výzva PRV

Datum: 20. 2. 2023

Od 20.2.2023 do 23.3.2023 je vyhlášená výzva k příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy.

POZVÁNKA Setkání č. 2 - KOMUNITNÉ ENERGETIKA - RADEK SLATINSKÝ EGD

Datum: 12. 1. 2023

Vážení starostové, vážení členové MAS,

Ve spolupráci s předsedou MAS Hustopečsko Tomášek Bílkem Vás srdečně zveme na SEMINÁŘ se specialistou z EGD Radkem Slatinským s tématikou připojování k distribuční soustavě, podávání žádostí k zarezervování kapacity. 

Seminář se uskuteční 25.1.2023 od 9:00 - 13:00 v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice.

RSS RSS

Celý archiv