MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/aktuality-rss Místní akční skupina Hustopečsko cs Členská schůze 1.12.2021 http://www.mashustopecsko.cz/clenska-schuze-1.12.2021 Vážení kolegové,   na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovoluji pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat ve středu 1. prosince 2021 v 17.30 hodin. Vzhledem k okolnostem, které nás v posledních dnech provázejí, budete včas informováni, zda členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice nebo formou videokonference a následného PER ROLLAM hlasování pomocí mailové korespondence.     Návrh programu:   1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 2. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů - Výběrový orgán - Výběrová komise 3. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2020 a schválení hospodářského výsledku za rok 2020 4. Plán inventur a jmenování inventarizační komise 5. Schválení finančního plánu na rok 2022 a schválení činností na rok 2022 6. Příprava nového PO 21-27 7. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů 8. Různé 9. Shrnutí usnesení 10. Závěr    Podklady zašleme v časovém předstihu.   Potvrzení účasti proveďte prosím do 29. listopadu 2021. Potvrzení je možné vyřídit nejlépe e-mailem na info.mashustopecsko@gmail.com. Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 +0200 Pozvánka na jednání Výběrové komise 6.12.2021 http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-na-jednani-vyberove-komise-6.12.2021 Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 +0200 Velký cenový marketing 3. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/velky-cenovy-marketing-3.-vyzva-prv Žádatelé, kteří v rámci 3. výzvy PRV zašrtli, že budou realizovat VCM, musí na naši MAS doložit ke kontrole podklady cenového marketingu. Tato povinnost je do 63 dnů od registrace na SZIF - nejpozději do 2.11.2021.     Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 +0200 Seznam předložených žádostí z výzev 12. - 15. IROP http://www.mashustopecsko.cz/byl-ukoncen-prijem-zadosti-z-vyzev-12.-15.-irop Zveřejňujeme seznam předložených žádostí.   Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 +0200 projekty 3. výzvy PRV http://www.mashustopecsko.cz/projekty-3.-vyzvy-prv Vážení žadatelé, szif v současnosti zasílá žadatelům 3. výzvy PRV chybníky k doplnění žádostí. Zasílá je přes datové schránky s lhůtou 21 dnů pro doplnění. Žádosti musí být opět podepsané pracovníky MAS. Pokud Vám přijde chybník, budete potřebovat konzultaci nebo podpis, obracejte se na nás.  Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 +0200 Závěrečné zhodnocení letních kempů http://www.mashustopecsko.cz/zaverecne-zhodnoceni-letnich-kempu V příloze zveřejňujeme závěrečnou hodnotící zprávu o realizaci letních kempů s Mapíkem včetně souhrnné fotodokumentace. Thu, 16 Sep 2021 00:00:00 +0200 Semináře IROP http://www.mashustopecsko.cz/seminare-irop Na webu MAS jsme zveřejnili prezentace ze seminářů IROP výzvy č. 12. -15. 2021 | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz)   Wed, 08 Sep 2021 00:00:00 +0200 Fotodokumentace kempu Borkovany http://www.mashustopecsko.cz/fotodokumentace-kempu-borkovany Mon, 06 Sep 2021 00:00:00 +0200 Fotodokumentace kempu - Klobouky http://www.mashustopecsko.cz/fotodokumentace-kempu-klobouky Fri, 03 Sep 2021 00:00:00 +0200 Fotodokumentace 2. kempu Vrbice http://www.mashustopecsko.cz/fotodokumentace-2.-kempu-vrbice Fri, 03 Sep 2021 00:00:00 +0200 Fotodokumentace kempu - Nikolčice http://www.mashustopecsko.cz/fotodokumentace-kempu-nikolcice Fri, 03 Sep 2021 00:00:00 +0200 Letní kempy s Mapíkem http://www.mashustopecsko.cz/letni-kempy-s-mapikem-3 V posledním srpnovém týdnu byl ukončen projekt Letních kempů s Mapíkem. Z řad realizátorů kempů, dětí i rodičů byl zaznamenán velký zájem a i úspěch celé akce.   Fri, 03 Sep 2021 00:00:00 +0200 Seminář pro žadatele - IROP - 12., 13., 14., 15. výzva http://www.mashustopecsko.cz/seminar-pro-zadatele-irop-12.-13.-14.-15.-vyzva MAS Hustopečsko, z. s. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k vyhlašovaným výzvám č. 12., 13., 14., 15. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Obsahem semináře bude výklad předmětných Výzvev, způsob hodnocení projektů a zadávání žádosti do monitorovacího systému.   TERMÍN: středa 8.9.2021 ČAS: dle jednotlivých výzev - zveřejněno u výzvy) MÍSTO: Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice (budova firmy Hantály a.s.) Prosíme o potvrzení účasti na e-mail veronika.mikulicova@email.cz nejpozději do pondělí 6.9.2021   Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Seznam podpořených projektů 3. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/seznam-podporenych-projektu-3.-vyzva-prv Na základě jednání Výběrové komise ze dne 11.8.2021 a následně jednání Programového výboru ze dne 11.8.2021 byly schváleny projekty doporučené k podpoře. Na projekty nedoporučené k podpoře již nestačila přidělená finanční alokace výzvy. Žadatelům příjde v nejbližší době email s dalšími pokyny. Žádost je nutné registrovat přes portál farmáře na SZIF do 31.8.2021   Thu, 19 Aug 2021 00:00:00 +0200 Letní kempy s Mapíkem http://www.mashustopecsko.cz/letni-kempy-s-mapikem-2 Fotografie z kempu ZŠ Starovičky Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0200