MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/aktuality-rss Místní akční skupina Hustopečsko cs Aktualizovaný seznam žádostí doporučených k podpoře http://www.mashustopecsko.cz/aktualizovany-seznam-zadosti-doporucenych-k-podpore 16.6.2022 zasedal Programový výbor, který na základě opravného hodnocení Výběrovou komisí dne 15.6.2022 schválil projekty doporučené k podpoře ze 4. výzvy PRV. Žadatelům budou odesílány podepsané a doplněné žádosti za MAS k registraci na SZIF, kterou je nutné udělat nejpozději do 30.6.2022. Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0200 4. Výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/4-3.-vyzva-prv Vážení žadatelé,  dovolujeme si Vás informovat, že MAS podala na RO Brno Žádost o prodloužení finálního termínu registrace projektů na RO SZIF a to do 30.6.2022 (původní termín 15.6.). Důvodem je potřeba realizace opravného hodnocení Výběrovou komisí a opravného výběru projektů Programovým výborem.   Zároveň Vám RO SZIF vrátí na Váš Portál farmáře žádosti, které jste již odeslali se elektronickým podpisem MAS na SZIF. S těmito žádostmi, prosím, nic nedělejte, my znovu doplníme údaje o hodnocení a opatříme žádosti novým podpisem a odešleme Vám zpět Prosíme, neodesílejte žádné žádosti na SZIF a vyčkejte dalších instrukcí.   Výsledky zasedání komise a výboru zveřejníme také po 21.6.2022     Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 +0200 SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ http://www.mashustopecsko.cz/seznam-schvalenych-projektu 1..6.2022 zasedal Programový výbor, který na základě hodnocení Výběrovou komisí dne 31.5.2022 schválil projekty doporučené k podpoře ze 4. výzvy PRV. Žadatelům budou nejpozději do 8.6.2022 odesílány podepsané a doplněné žádosti za MAS k registraci na SZIF, kterou je nutné udělat nejpozději do 15.6.2022. Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0200 Programový výbor - Schválení žádostí k podpoře PRV 4. výzva http://www.mashustopecsko.cz/programovy-vybor-schvaleni-zadosti-k-podpore-prv-4.-vyzva Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Vývěrová komise - Hodnocení projektů PRV 4. výzva http://www.mashustopecsko.cz/vyverova-komise-hodnoceni-projektu-prv-4.-vyzva Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Seznam podaných žádostí 4. kolo PRV MAS Hustopečsko, z.s. http://www.mashustopecsko.cz/seznam-prijatych-zadosti-4.-kolo-prv 23.3.2022 byl ukončen příjem žádostí o dotaci, celkem bylo podáno 70 žádostí v objemu 15,6 mil. Kč. Přehled podaných žádostí je uveden dle jednotlivých fichí v příloze. Pracovníci MAS Hustopečsko, z.s. v těchto dnech rozesílají protokoly o kontrole Formálních náležitostí a přiujatelnosti. Schválené žádosti musí být následně zaregistrovány na SZIF do 15.6.2022. Tue, 12 Apr 2022 00:00:00 +0200 Konzultace PRV http://www.mashustopecsko.cz/konzultace-prv V případě, že žadatel o dotaci do 4. výzvy PRV bude požadovat konzultaci, prosím nejpozději do pondělí 21.3.2022. Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0200 Dodatečně podpořený projekt IROP 12. výzva http://www.mashustopecsko.cz/dodatecne-podporeny-projekt-irop-12.-vyzva projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016821 „Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století“, předložený do podvýzvy č. 12. MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání IV, která je navázána na výzvu Integrovaného regionálního operačního programu č. 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1, splnil podmínky hodnocení, nicméně z důvodu vyčerpání alokace na podvýzvě jej není možné financovat ze 100 %. Řídicí orgán IROP se rozhodl nabídnout žadateli finanční prostředky - zbývající alokace podvýzvy 1 208 708,71 Kč. Gymnázium Velké Pavlovice s touto částečnou podporou souhlasí a za finančního příspěvku města projekt zrealizuje v původní plné výši. Výběrová komise 2.3.2022 provedla přehodnocení projektu a doporučuje projekt ke schválení. Wed, 02 Mar 2022 00:00:00 +0200 4. Výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/4.-vyzva-prv Od 15.2.2022 do 23.3.2022 je vyhlášená výzva k příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy. Thu, 17 Feb 2022 00:00:00 +0200 Seminář - 4. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/seminar-4.-vyzva-prv Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k plánované 4. Výzvě Programu rozvoje venkova dne 15.2.2022 od 17:00 až 18:00. Výzva bude otevřena a žadatelům příjem žádostí zpřístupněn v nejbližších dnech po dobu trvání 30 dnů, doporučujeme sledovat aktuality. Prosíme o nahlášení účasti na semináři na email: Veronika.Mikulicova@email.cz Mon, 07 Feb 2022 00:00:00 +0200 Členská schůze 1.12.2021 http://www.mashustopecsko.cz/clenska-schuze-1.12.2021 Vážení kolegové,   na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovoluji pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat ve středu 1. prosince 2021 v 17.30 hodin. Vzhledem k okolnostem, které nás v posledních dnech provázejí, budete včas informováni, zda členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice nebo formou videokonference a následného PER ROLLAM hlasování pomocí mailové korespondence.     Návrh programu:   1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 2. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů - Výběrový orgán - Výběrová komise 3. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2020 a schválení hospodářského výsledku za rok 2020 4. Plán inventur a jmenování inventarizační komise 5. Schválení finančního plánu na rok 2022 a schválení činností na rok 2022 6. Příprava nového PO 21-27 7. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů 8. Různé 9. Shrnutí usnesení 10. Závěr    Podklady zašleme v časovém předstihu.   Potvrzení účasti proveďte prosím do 29. listopadu 2021. Potvrzení je možné vyřídit nejlépe e-mailem na info.mashustopecsko@gmail.com. Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 +0200 Pozvánka na jednání Výběrové komise 6.12.2021 http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-na-jednani-vyberove-komise-6.12.2021 Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 +0200 Velký cenový marketing 3. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/velky-cenovy-marketing-3.-vyzva-prv Žádatelé, kteří v rámci 3. výzvy PRV zašrtli, že budou realizovat VCM, musí na naši MAS doložit ke kontrole podklady cenového marketingu. Tato povinnost je do 63 dnů od registrace na SZIF - nejpozději do 2.11.2021.     Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 +0200 Seznam předložených žádostí z výzev 12. - 15. IROP http://www.mashustopecsko.cz/byl-ukoncen-prijem-zadosti-z-vyzev-12.-15.-irop Zveřejňujeme seznam předložených žádostí.   Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 +0200 projekty 3. výzvy PRV http://www.mashustopecsko.cz/projekty-3.-vyzvy-prv Vážení žadatelé, szif v současnosti zasílá žadatelům 3. výzvy PRV chybníky k doplnění žádostí. Zasílá je přes datové schránky s lhůtou 21 dnů pro doplnění. Žádosti musí být opět podepsané pracovníky MAS. Pokud Vám přijde chybník, budete potřebovat konzultaci nebo podpis, obracejte se na nás.  Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 +0200