MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/aktuality-rss Místní akční skupina Hustopečsko cs Nová zelená úsporám - OPRAV DŮM PO BABIČCE http://www.mashustopecsko.cz/nova-zelena-usporam-oprav-dum-po-babicce Rádi bychom Vás pozvali na seminář Nová zelené úsporám - Oprav dům po babičce. Seminář se bude konat v Brumovicích v obřadní síni radnice a to ve čtvrtek 21.9.2023 od 17:00. Seminářem provede Daniel Ullmann a budou se probírat základní informace dotační výzvy.   Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0200 NEJASNOSTI ZE SEMINÁŘE http://www.mashustopecsko.cz/nejasnosti-ze-seminare Vážení předkladatelé projektových záměrů do výzvy č. 1., na seminářích nám vyvstaly dvě problematické otázky, na něž níže zasíláme vyjádření. 1. musí v případě projektů na dětskou skupinu žadatel dokládat soulad záměru se Strategickým rámcem MAP? Domníváme se, že nikoliv, ale chceme se ujistit. 2. Může předkládaný projekt/žádost o podporu navazovat na více záměrů uvedených ve Strategickém rámci MAP? Pokud ano, rovnají se celkové možné výdaje takového projektu součtu předpokládaných výdajů uvedených v SR MAP? (např. projekt bude navazovat na dva záměry, jeden bude mít v SR MAP výdaje ve výši 1 mil. Kč a druhý záměr 3 mil. Kč, tj. celkově může být projekt za 4 mil. Kč?)   Odpovědi: ad 1) V MAP musí být zanesené pouze projekty mateřských škol zřízených dle školského zákona - viz specifická kritéria přijatelnosti na str. 59 specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 48. Na dětské skupiny se podmínka zanesení projektového záměru v MAP nevztahuje. ad 2) Ano, je možné slučovat více projektových záměrů v MAP od jednoho žadatele do jedné žádosti o podporu. Zároveň by se sčítaly celkové výdaje uvedené v MAP u jednotlivých projektových záměrů (tj. celkové způsobilé výdaje v žádosti o podporu by se rovnaly součtu částek uvedených v MAP).     Mon, 18 Sep 2023 00:00:00 +0200 Seminář k výzvě č. 2 - nový termín http://www.mashustopecsko.cz/seminar-k-vyzve-c.-2-novy-termin Z důvodů setkání starostů mikrogerionu Hustopečsko v původním termínu konání semináře k výzvě č. 2 13.9.2023 od 10:00 jsme nově termín semináře posunuli na čtvrtek 14.9.2023 od 10:00. Tue, 12 Sep 2023 00:00:00 +0200 SEMINÁŘE k výzvám č. 1 a č. 2 IROP 2021/2027 http://www.mashustopecsko.cz/seminare-k-vyzvam-c.-1-a-c.-2-irop-2021-2027 Rádi bychom Vás pozvali na semináře k výzvám č. 1 a č. 2 IROP, které jsou od 5.9.2023 prostřednictvím MAS Hustopečsko, z.s. vyhlášeny. Tue, 05 Sep 2023 00:00:00 +0200 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021 - 2027 - aktuální výzvy http://www.mashustopecsko.cz/integrovany-regionalni-operacni-program-irop-2021-2027-aktualni-vyzvy Od 5.9.2023 do 20.10.2023 je vyhlášená výzva č. 1 (vzdělávání) a výzva č. 2 (doprava) k příjmu projektových záměrů IROP. Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy. Mon, 04 Sep 2023 00:00:00 +0200 KOMUNITNÍ ENERGETIKA - webinář nejen pro starosty http://www.mashustopecsko.cz/komunitni-energetika-webinar-nejen-pro-starosty Doporučujeme se podívat na zajímavý on-line seminář na téma komunitní a komunální energetiky, pořádaného Solárním magazínem, kde jedním z vystupujících bude energetický koordinátor MAS Hustopečsko, z. s. Daniel Ullmann. https://www.youtube.com/watch?v=8Xpq0pvgJnA Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 +0200 Jednání Programového výboru http://www.mashustopecsko.cz/jednani-programoveho-vyboru Dne 16.5.2023 od 12:30 se uskuteční jednání Programového výboru k podpoře projektů z 5. kola výzva PRV dle výsledků hodnocení Výběrové komise. Thu, 11 May 2023 00:00:00 +0200 Jednání Výběrové komise http://www.mashustopecsko.cz/jednani-vyberove-komise Hodnocení projektů v rámci 5. kola výzva PRV proběhne 16.5.2023 od 9:00. Thu, 11 May 2023 00:00:00 +0200 Přehled podaných žádostí 5. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/prehled-podanych-zadosti-5.-vyzva-prv 23.3.2023 byla ukončena 5. výzva PRV k podávání projektů na MAS. Zveřejňujeme seznam. Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0200 3. setkání komunitní energetiky http://www.mashustopecsko.cz/3.-setkani-komunitni-energetiky Vážení členové MAS, vážené starostky, vážení starostové, dovolujeme si Vás pozvat na další setkání k tématu KOMUNITNÍ ENERGETIKY a to na 4. 4. 2023 od 17:30 v zasedací místnosti Hantály Tovární 22. Tentokrát bude celé setkání moderovat pan Dan Ulmann.   Program semináře obcí MAS Hustopečsko na téma komunální energetiky 17:30 - 18:00     Prezence účastníků 18:00 - 18:45     Komunální energetika a jak na ní ve spolupráci s eg.d 18:30 – 19:00    Městská energetická společnost - Petr Jelínek, Frank Bold Advokáti, s.r.o.  19:00 – 19:30    Prezentace energetického společenství 19:30 – 20:00    Volná diskuse   Velmi žádáme všechny zástupce obcí, aby se společného setkání zúčastnili, bude nastíněna podrobnější verze komunitního společenství. Wed, 22 Mar 2023 00:00:00 +0200 SEMINÁŘ - 5. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/seminar-5.-vyzva-prv Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k plánované 5. Výzvě Programu rozvoje venkova dne 24.2.2023 od 11:00. Prosíme o nahlášení účasti na semináři na email: Veronika.Mikulicova@email.cz Mon, 20 Feb 2023 00:00:00 +0200 5. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/5.-vyzva-prv Od 20.2.2023 do 23.3.2023 je vyhlášená výzva k příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy. Mon, 20 Feb 2023 00:00:00 +0200 POZVÁNKA Setkání č. 2 - KOMUNITNÉ ENERGETIKA - RADEK SLATINSKÝ EGD http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-setkani-c.-2-komunitne-energetika-radek-slatinsky-egd Vážení starostové, vážení členové MAS, Ve spolupráci s předsedou MAS Hustopečsko Tomášek Bílkem Vás srdečně zveme na SEMINÁŘ se specialistou z EGD Radkem Slatinským s tématikou připojování k distribuční soustavě, podávání žádostí k zarezervování kapacity.  Seminář se uskuteční 25.1.2023 od 9:00 - 13:00 v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice. Thu, 12 Jan 2023 00:00:00 +0200 Členská schůze MAS Hustopečsko - 12.12.22 od 17:30 http://www.mashustopecsko.cz/clenska-schuze-mas-hustopecsko-12.12.22-od-1730 Vážení kolegové, na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovolujeme pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat v pondělí 12. prosince 2022 v 17.30 hodin. Členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice.     Návrh programu:   1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 2. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů 3. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů - Volba výběrové komise 4. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2021 a schválení hospodářského výsledku za rok 2021 5. Plán inventur a jmenování inventarizační komise 6. Schválení finančního plánu na rok 2023 a schválení činností na rok 2023 7. Informace k programovému období 2021-2027 8. Různé 9. Shrnutí usnesení 10. Závěr      Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 MAS bude poskytovat poradenství a pomoc s dotací z programu Nová zelená úsporám Light http://www.mashustopecsko.cz/mas-bude-poskytovat-poradenstvi-a-pomoc-s-dotaci-z-programu-nova-zelena-usporam-light MAS Hustopečsko bude poskytovat poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele na území naší MAS. Dotace a pomoc je určena pro osoby ve starobním nebo invalidním důchodu a osoby pobírající příspěvek na bydlení, které jsou zároveň (spolu)vlastníky rodinného domu nebo trvale obydleného rekreačního objektu (chaty). Ti můžou dosáhnout na dotaci na úsporná opatření ve výši až 150 000 Kč, kterou budou moci obdržet i před nákupem vybraného opatření. Rádi Vám tak v současné nelehké situaci pomůžeme s procesem, který Vám bez zbytečných komplikací umožní rychle a efektivně zajistit dlouhodobé úspory na energiích a zároveň částečně zrenovovat Vaši nemovitost už tuto zimu.  Spousty informací obdržíte přímo v obcích, popřípadě ve vaší obcí uskutečníme konzultační den. Nebojte se na nás obrátit. NZÚ light | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz) Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0200