MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/aktuality-rss Místní akční skupina Hustopečsko cs projekty 3. výzvy PRV http://www.mashustopecsko.cz/projekty-3.-vyzvy-prv Vážení žadatelé, szif v současnosti zasílá žadatelům 3. výzvy PRV chybníky k doplnění žádostí. Zasílá je přes datové schránky s lhůtou 21 dnů pro doplnění. Žádosti musí být opět podepsané pracovníky MAS. Pokud Vám přijde chybník, budete potřebovat konzultaci nebo podpis, obracejte se na nás.  Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 +0200 Závěrečné zhodnocení letních kempů http://www.mashustopecsko.cz/zaverecne-zhodnoceni-letnich-kempu V příloze zveřejňujeme závěrečnou hodnotící zprávu o realizaci letních kempů s Mapíkem včetně souhrnné fotodokumentace. Thu, 16 Sep 2021 00:00:00 +0200 Semináře IROP http://www.mashustopecsko.cz/seminare-irop Na webu MAS jsme zveřejnili prezentace ze seminářů IROP výzvy č. 12. -15. 2021 | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz)   Wed, 08 Sep 2021 00:00:00 +0200 Fotodokumentace kempu Borkovany http://www.mashustopecsko.cz/fotodokumentace-kempu-borkovany Mon, 06 Sep 2021 00:00:00 +0200 Fotodokumentace kempu - Klobouky http://www.mashustopecsko.cz/fotodokumentace-kempu-klobouky Fri, 03 Sep 2021 00:00:00 +0200 Fotodokumentace 2. kempu Vrbice http://www.mashustopecsko.cz/fotodokumentace-2.-kempu-vrbice Fri, 03 Sep 2021 00:00:00 +0200 Fotodokumentace kempu - Nikolčice http://www.mashustopecsko.cz/fotodokumentace-kempu-nikolcice Fri, 03 Sep 2021 00:00:00 +0200 Letní kempy s Mapíkem http://www.mashustopecsko.cz/letni-kempy-s-mapikem-3 V posledním srpnovém týdnu byl ukončen projekt Letních kempů s Mapíkem. Z řad realizátorů kempů, dětí i rodičů byl zaznamenán velký zájem a i úspěch celé akce.   Fri, 03 Sep 2021 00:00:00 +0200 Seminář pro žadatele - IROP - 12., 13., 14., 15. výzva http://www.mashustopecsko.cz/seminar-pro-zadatele-irop-12.-13.-14.-15.-vyzva MAS Hustopečsko, z. s. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k vyhlašovaným výzvám č. 12., 13., 14., 15. k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Obsahem semináře bude výklad předmětných Výzvev, způsob hodnocení projektů a zadávání žádosti do monitorovacího systému.   TERMÍN: středa 8.9.2021 ČAS: dle jednotlivých výzev - zveřejněno u výzvy) MÍSTO: Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice (budova firmy Hantály a.s.) Prosíme o potvrzení účasti na e-mail veronika.mikulicova@email.cz nejpozději do pondělí 6.9.2021   Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Seznam podpořených projektů 3. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/seznam-podporenych-projektu-3.-vyzva-prv Na základě jednání Výběrové komise ze dne 11.8.2021 a následně jednání Programového výboru ze dne 11.8.2021 byly schváleny projekty doporučené k podpoře. Na projekty nedoporučené k podpoře již nestačila přidělená finanční alokace výzvy. Žadatelům příjde v nejbližší době email s dalšími pokyny. Žádost je nutné registrovat přes portál farmáře na SZIF do 31.8.2021   Thu, 19 Aug 2021 00:00:00 +0200 Letní kempy s Mapíkem http://www.mashustopecsko.cz/letni-kempy-s-mapikem-2 Fotografie z kempu ZŠ Starovičky Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0200 Letní kempy s Mapíkem http://www.mashustopecsko.cz/letni-kempy-s-mapikem Jsme rádi, že projekt letních kempů je úspěšný. K nahlédnutí zveřejňujeme pár fotografií - Letní kemp ZŠ POPICE Mon, 02 Aug 2021 00:00:00 +0200 Výběr projektů k podpoře z 3. výzvy PRV http://www.mashustopecsko.cz/vyber-projektu-k-podpore-z-3.-vyzvy-prv 11.8.2021 se bude konat zasedání Programového výboru, který na základě hodnocení projektů Výběrovou komisí schválí projekty k podpoře z 3. výzvy PRV Mon, 02 Aug 2021 00:00:00 +0200 Hodnocení projektů 3. výzvy PRV http://www.mashustopecsko.cz/hodnoceni-projektu-3.-vyzvy-prv Ve středu 11.8.2021 proběhne hodnocení Výběrovou komisí projektů z 3. výzvy PRV. Mon, 02 Aug 2021 00:00:00 +0200 Seznam podaných žádostí 3. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/seznam-podanych-zadosti-3-2.-vyzva-prv Mon, 28 Jun 2021 00:00:00 +0200