MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/aktuality-rss Místní akční skupina Hustopečsko cs POZVÁNKA Setkání č. 2 - KOMUNITNÉ ENERGETIKA - RADEK SLATINSKÝ EGD http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-setkani-c.-2-komunitne-energetika-radek-slatinsky-egd Vážení starostové, vážení členové MAS, Ve spolupráci s předsedou MAS Hustopečsko Tomášek Bílkem Vás srdečně zveme na SEMINÁŘ se specialistou z EGD Radkem Slatinským s tématikou připojování k distribuční soustavě, podávání žádostí k zarezervování kapacity.  Seminář se uskuteční 25.1.2023 od 9:00 - 13:00 v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice. Thu, 12 Jan 2023 00:00:00 +0200 Členská schůze MAS Hustopečsko - 12.12.22 od 17:30 http://www.mashustopecsko.cz/clenska-schuze-mas-hustopecsko-12.12.22-od-1730 Vážení kolegové, na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovolujeme pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat v pondělí 12. prosince 2022 v 17.30 hodin. Členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice.     Návrh programu:   1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 2. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů 3. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů - Volba výběrové komise 4. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2021 a schválení hospodářského výsledku za rok 2021 5. Plán inventur a jmenování inventarizační komise 6. Schválení finančního plánu na rok 2023 a schválení činností na rok 2023 7. Informace k programovému období 2021-2027 8. Různé 9. Shrnutí usnesení 10. Závěr      Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 MAS bude poskytovat poradenství a pomoc s dotací z programu Nová zelená úsporám Light http://www.mashustopecsko.cz/mas-bude-poskytovat-poradenstvi-a-pomoc-s-dotaci-z-programu-nova-zelena-usporam-light MAS Hustopečsko bude poskytovat poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light pro obyvatele na území naší MAS. Dotace a pomoc je určena pro osoby ve starobním nebo invalidním důchodu a osoby pobírající příspěvek na bydlení, které jsou zároveň (spolu)vlastníky rodinného domu nebo trvale obydleného rekreačního objektu (chaty). Ti můžou dosáhnout na dotaci na úsporná opatření ve výši až 150 000 Kč, kterou budou moci obdržet i před nákupem vybraného opatření. Rádi Vám tak v současné nelehké situaci pomůžeme s procesem, který Vám bez zbytečných komplikací umožní rychle a efektivně zajistit dlouhodobé úspory na energiích a zároveň částečně zrenovovat Vaši nemovitost už tuto zimu.  Spousty informací obdržíte přímo v obcích, popřípadě ve vaší obcí uskutečníme konzultační den. Nebojte se na nás obrátit. NZÚ light | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz) Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0200 Velký cenový marketing pro projekty 4. výzvy PRV http://www.mashustopecsko.cz/velky-cenovy-marketing-pro-projekty-4.-vyzvy-prv Žadatele, kteří byli vybráni k financování svých projektů v rámci 4. výzvy PRV a jejichž investice spadají pod VELKÝ CENOVÝ MARKETING, prosíme o zaslání podkladů ke kontrole. Termín na odevzdání na SZIF je 8.9.2022. Tue, 16 Aug 2022 00:00:00 +0200 Aktualizovaný seznam žádostí doporučených k podpoře http://www.mashustopecsko.cz/aktualizovany-seznam-zadosti-doporucenych-k-podpore 16.6.2022 zasedal Programový výbor, který na základě opravného hodnocení Výběrovou komisí dne 15.6.2022 schválil projekty doporučené k podpoře ze 4. výzvy PRV. Žadatelům budou odesílány podepsané a doplněné žádosti za MAS k registraci na SZIF, kterou je nutné udělat nejpozději do 30.6.2022. Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0200 4. Výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/4-3.-vyzva-prv Vážení žadatelé,  dovolujeme si Vás informovat, že MAS podala na RO Brno Žádost o prodloužení finálního termínu registrace projektů na RO SZIF a to do 30.6.2022 (původní termín 15.6.). Důvodem je potřeba realizace opravného hodnocení Výběrovou komisí a opravného výběru projektů Programovým výborem.   Zároveň Vám RO SZIF vrátí na Váš Portál farmáře žádosti, které jste již odeslali se elektronickým podpisem MAS na SZIF. S těmito žádostmi, prosím, nic nedělejte, my znovu doplníme údaje o hodnocení a opatříme žádosti novým podpisem a odešleme Vám zpět Prosíme, neodesílejte žádné žádosti na SZIF a vyčkejte dalších instrukcí.   Výsledky zasedání komise a výboru zveřejníme také po 21.6.2022     Thu, 09 Jun 2022 00:00:00 +0200 SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ http://www.mashustopecsko.cz/seznam-schvalenych-projektu 1..6.2022 zasedal Programový výbor, který na základě hodnocení Výběrovou komisí dne 31.5.2022 schválil projekty doporučené k podpoře ze 4. výzvy PRV. Žadatelům budou nejpozději do 8.6.2022 odesílány podepsané a doplněné žádosti za MAS k registraci na SZIF, kterou je nutné udělat nejpozději do 15.6.2022. Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0200 Programový výbor - Schválení žádostí k podpoře PRV 4. výzva http://www.mashustopecsko.cz/programovy-vybor-schvaleni-zadosti-k-podpore-prv-4.-vyzva Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Vývěrová komise - Hodnocení projektů PRV 4. výzva http://www.mashustopecsko.cz/vyverova-komise-hodnoceni-projektu-prv-4.-vyzva Mon, 30 May 2022 00:00:00 +0200 Seznam podaných žádostí 4. kolo PRV MAS Hustopečsko, z.s. http://www.mashustopecsko.cz/seznam-prijatych-zadosti-4.-kolo-prv 23.3.2022 byl ukončen příjem žádostí o dotaci, celkem bylo podáno 70 žádostí v objemu 15,6 mil. Kč. Přehled podaných žádostí je uveden dle jednotlivých fichí v příloze. Pracovníci MAS Hustopečsko, z.s. v těchto dnech rozesílají protokoly o kontrole Formálních náležitostí a přiujatelnosti. Schválené žádosti musí být následně zaregistrovány na SZIF do 15.6.2022. Tue, 12 Apr 2022 00:00:00 +0200 Konzultace PRV http://www.mashustopecsko.cz/konzultace-prv V případě, že žadatel o dotaci do 4. výzvy PRV bude požadovat konzultaci, prosím nejpozději do pondělí 21.3.2022. Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 +0200 Dodatečně podpořený projekt IROP 12. výzva http://www.mashustopecsko.cz/dodatecne-podporeny-projekt-irop-12.-vyzva projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016821 „Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století“, předložený do podvýzvy č. 12. MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání IV, která je navázána na výzvu Integrovaného regionálního operačního programu č. 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1, splnil podmínky hodnocení, nicméně z důvodu vyčerpání alokace na podvýzvě jej není možné financovat ze 100 %. Řídicí orgán IROP se rozhodl nabídnout žadateli finanční prostředky - zbývající alokace podvýzvy 1 208 708,71 Kč. Gymnázium Velké Pavlovice s touto částečnou podporou souhlasí a za finančního příspěvku města projekt zrealizuje v původní plné výši. Výběrová komise 2.3.2022 provedla přehodnocení projektu a doporučuje projekt ke schválení. Wed, 02 Mar 2022 00:00:00 +0200 4. Výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/4.-vyzva-prv Od 15.2.2022 do 23.3.2022 je vyhlášená výzva k příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy. Thu, 17 Feb 2022 00:00:00 +0200 Seminář - 4. výzva PRV http://www.mashustopecsko.cz/seminar-4.-vyzva-prv Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k plánované 4. Výzvě Programu rozvoje venkova dne 15.2.2022 od 17:00 až 18:00. Výzva bude otevřena a žadatelům příjem žádostí zpřístupněn v nejbližších dnech po dobu trvání 30 dnů, doporučujeme sledovat aktuality. Prosíme o nahlášení účasti na semináři na email: Veronika.Mikulicova@email.cz Mon, 07 Feb 2022 00:00:00 +0200 Členská schůze 1.12.2021 http://www.mashustopecsko.cz/clenska-schuze-1.12.2021 Vážení kolegové,   na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovoluji pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat ve středu 1. prosince 2021 v 17.30 hodin. Vzhledem k okolnostem, které nás v posledních dnech provázejí, budete včas informováni, zda členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice nebo formou videokonference a následného PER ROLLAM hlasování pomocí mailové korespondence.     Návrh programu:   1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 2. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů - Výběrový orgán - Výběrová komise 3. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2020 a schválení hospodářského výsledku za rok 2020 4. Plán inventur a jmenování inventarizační komise 5. Schválení finančního plánu na rok 2022 a schválení činností na rok 2022 6. Příprava nového PO 21-27 7. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů 8. Různé 9. Shrnutí usnesení 10. Závěr    Podklady zašleme v časovém předstihu.   Potvrzení účasti proveďte prosím do 29. listopadu 2021. Potvrzení je možné vyřídit nejlépe e-mailem na info.mashustopecsko@gmail.com. Mon, 22 Nov 2021 00:00:00 +0200