MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/aktuality-rss Místní akční skupina Hustopečsko cs webinář na téma Význam wellbeingu pro vzdělávací výsledky a duševní zdraví žáků http://www.mashustopecsko.cz/webinar-na-temavyznam-wellbeingu-pro-vzdelavaci-vysledky-a-dusevni-zdravi-zaku ve spolupráci s organizací Society for all (SOFA) jsme pro vás připravili webinář na téma Význam wellbeingu pro vzdělávací výsledky a duševní zdraví žáků. Webinář se bude konat ve čtvrtek 29. února 2024 od 9 do 12 hodin v online prostředí ZOOM. Na webinář je potřeba se registrovat ZDE.  Více informací k obsahu webináře naleznete v přiložené pozvánce.   Fri, 16 Feb 2024 00:00:00 +0200 Seminář pro žadatele OP TAK http://www.mashustopecsko.cz/seminar-pro-zadatele-opt-tak Wed, 14 Feb 2024 00:00:00 +0200 PODANÉ PROJEKTY 6. VÝZVY PRV http://www.mashustopecsko.cz/podane-projekty-6.-vyzvy-prv Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0200 POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 1. VÝZVA OP TAK http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-1.-vyzva-op-tak POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO POTENCIONÁLNÍ ŽADATELE K VÝZVĚ Č. 1 OP TAK k předkládání projektových záměrů z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027 TERMÍN: středa 14.2.2024 ČAS: 11:00-12:30 hodin MÍSTO: Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice (budova firmy Hantály a.s.) Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: info.mashustopecsko@gmail.com nejpozději do ÚTERÝ  13.2.2024                                       Mon, 05 Feb 2024 00:00:00 +0200 „MAS HUSTOPEČSKO, z.s. – OP TAK I.“ http://www.mashustopecsko.cz/mas-hustopecsko-z.s-2.-op-tak-i Od 23.1.2024 do 4.3.2024 je vyhlášená výzva č. 1 z programu OP TAK k příjmu projektových záměrů od 1.2.2024 - 4.3.2024. Bližší informace jsou v záložce aktuální výzvy. Tue, 23 Jan 2024 00:00:00 +0200 SPOLKOVÝ DEN 2024 http://www.mashustopecsko.cz/spolkovy-den-2024 srdečně Vás jménem  Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG a Živého pomezí  Krumlovsko - Jevišovicko, z.s. zveme na první konferenci v Jihomoravském kraji věnující se organizacím 3. sektoru:   SPOLKOVÝ DEN 2024.   Proběhne 13. 2. 2024 v Orlovně v Rakšicích ( S.K. Neumanna 1030, Moravský Krumlov), v čase 11:00 - 18:00.   Konference bude mít za cíl především setkání a síťování spolků, občanských organizací a sdružení (obecně organizací 3. sektoru) mezi sebou, možnost navázat nové kontakty a spolupráce, propagace jejich činnosti, podpora ekonomicky a sociálně ohrožených regionů. Těšit se můžete na zajímavé hosty, témata a příklady dobré praxe, jako obnova tradic a místních krojů, financování spolků a jejich aktivit, propagace, práce s dětmi, přeshraniční spolupráce a další.   Další podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.   Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace:  REGISTRACE "Spolkový den 2024".   Přikládáme také nový dotační katalog programů Jihomoravského kraje pro rok 2024 - https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/   V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na Dagmar Peřinovou, +420 606 551 509 | dagmar.perinova@jinag.eu   TĚŠÍME SE NA VÁS V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ! Mon, 22 Jan 2024 00:00:00 +0200 Pozvánka na zasedání výběrové komise 11.12.2023 http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-na-zasedani-vyberove-komise-11.12.2023 Zasedání výběrové komise za účelem udělění souladů projektová´ých záměrů se strategií MAS. Thu, 07 Dec 2023 00:00:00 +0200 NZÚ light http://www.mashustopecsko.cz/nzu-light na základě informací, které jsme se dozvěděli na setkání se SFŽP Vás musíme upozornit na následující změny v NZÚ light: čtvrtka 7.12.2023 dojde k pozastavení příjmu žádostí do NZÚL (z důvodu vyčerpání alokace a úpravě podmínek u FVE v NZÚL), které potrvá minimálně přes Vánoce. Po svátcích bude  (cca v polovině ledna) příjem obnoven!  Změny se budou s největší pravděpodobností týkat: Bude kladen důraz na navýšení výkonu ohřevu vody prostřednictvím FVE – eliminace energošmejdů Otevře se možnost příjmu žádostí domácností  v bytových domech Dojde k rozšíření o skupiny žadatelů – rodiny s dětmi, kde je čerpán příspěvek na dítě Wed, 06 Dec 2023 00:00:00 +0200 Pozvánka na věcné hodnocení projektových záměrů http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-na-vecne-hodnoceni-projektu Wed, 29 Nov 2023 00:00:00 +0200 SEZMAN PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 1. a 2. výzva IROP http://www.mashustopecsko.cz/sezman-predlozenych-projektovych-zameru-1.-a-2.-vyzva-irop V příloze naleznete seznam předložených projektových záměrů v rámci 1. a 2. výzvy do IROP. Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 +0200 VAROVÁNÍ - nekalé jednání Národní dotační centrum s.r.o. http://www.mashustopecsko.cz/varovani-nekale-jednani-narodni-dotacni-centrum-s.r.o Vážení starostové, žadatelé z Nová zelená úsporám light, prosím příjměte varování nás MASek a také SFŽP před firmou Národní dotační centrum s.r.o.  Národní dotační centrum vyvolává důchodcům a uzavírá se nimi nevýhodné smlouvy. Podchytili jsme jednoho seniora z našeho území. Tato firma spolupracuje s EKIS Jablonec nad Nisou a EKIS Praha 4. Žadatelé z NZÚ light ať se obrací na pracovníky MAS nebo našeho regionálního pracovníka EKIS. Dodavatelé v žádném případě nemají poveřejí vyhotovovat odborné posudky. Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 +0200 Konference - Posílení ochrany stromů ve městě http://www.mashustopecsko.cz/konference-posileni-ochrany-stromu-ve-meste Vážení. zasíláme pozvánku na konferenci Posílení ochrany stromů ve městě, která se uskuteční 1. listopadu 2023 v pražském divadle NoD u příležitosti vyhlášení výsledků celostátní soutěže Adapterra Awards. Letošní letní vlna extrémních veder ukázala, jak velký význam mají vzrostlé stromy v ulicích našich měst. Aby mohly poskytovat potřebný stín a chlazení ve stále častějších horkých dnech, je třeba posílit podmínky pro jejich zdravý růst a ochranu před ničením. Na legislativních změnách už pracuje Ministerstvo životního prostředí, které má v plánu návrh předložit k veřejné diskusi už na podzim letošního roku. Hlavní téma konference proto věnujeme připravovaným změnám v legislativě i příkladům a zkušenostem dobré praxe z českých měst. Kdy: 1. listopadu 2023, 13:00-20:00 Kde: Divadlo NoD, Dlouhá 33, 110 00 Staré Město, Praha Registrace a program na https://www.adapterraawards.cz/cs/Konference Prosím o registraci každého účastníka zvlášť. Thu, 19 Oct 2023 00:00:00 +0200 OPŽP - 38. výzva - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách http://www.mashustopecsko.cz/opzp-38.-vyzva-komplexni-usporne-projekty-na-verejnych-budovach Vážení starostové, členové MAS,   za Jihomoravský kraj jsme jako MAS byli osloveni, abychom zjistili v našem území projektové záměry, které by bylo možné zařadit do výzvy č. 38  OPŽP - Komplexní úspory na veřejných budovách 38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách – Operační program Životní prostředí (opzp.cz).   Do 15.11.2023 Vás prosím, v případě zájmu, o zaslání vyplněné excelovské tabulky. Z této tabulky budou na kraji vybírat projekty k podpoře. Oproti výzvě č. 38 budou naši žadatelé zvýhodněni menší spoluúčastní (vyšší dotace).   V příloze emailu naleznete Návrh kritérií pro výběr projektů CLLD v OPŽ/ 2021-27 (PDF) + WORD Tabulku pro výpočet bodů projektových záměrů - tuto, v případě zájmu, prosíme o zaslání Vzor Studie stavebně technologického řešení   Sestava materiálů potřebných k podání projektu do výzvy CLLD OPŽP: ·          PENB - průkaz energetické náročnosti budovy, a to jak před provedením opatření, tak výpočet po provedení opatření). Tyto dvě výsledné hodnoty se zapisují do bodovací tabulky a úspora by měla být větší než 30%. Oba PENB se dokládají k žádosti jako podklad pro kontrolu. PENB počítá energetický expert a pro výpočet je nutná základní projektová dokumentace projektu, vše  podle vzoru a pravidel 38.výzvy OPŽP ·         Náklady - rozpočet projektu, pro jeho sestavení je nutná základní projektová dokumentace, podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP ·         projektová studie,  podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP           Thu, 19 Oct 2023 00:00:00 +0200 Nová zelená úsporám - OPRAV DŮM PO BABIČCE http://www.mashustopecsko.cz/nova-zelena-usporam-oprav-dum-po-babicce Rádi bychom Vás pozvali na seminář Nová zelené úsporám - Oprav dům po babičce. Seminář se bude konat v Brumovicích v obřadní síni radnice a to ve čtvrtek 21.9.2023 od 17:00. Seminářem provede Daniel Ullmann a budou se probírat základní informace dotační výzvy.   Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0200 NEJASNOSTI ZE SEMINÁŘE http://www.mashustopecsko.cz/nejasnosti-ze-seminare Vážení předkladatelé projektových záměrů do výzvy č. 1., na seminářích nám vyvstaly dvě problematické otázky, na něž níže zasíláme vyjádření. 1. musí v případě projektů na dětskou skupinu žadatel dokládat soulad záměru se Strategickým rámcem MAP? Domníváme se, že nikoliv, ale chceme se ujistit. 2. Může předkládaný projekt/žádost o podporu navazovat na více záměrů uvedených ve Strategickém rámci MAP? Pokud ano, rovnají se celkové možné výdaje takového projektu součtu předpokládaných výdajů uvedených v SR MAP? (např. projekt bude navazovat na dva záměry, jeden bude mít v SR MAP výdaje ve výši 1 mil. Kč a druhý záměr 3 mil. Kč, tj. celkově může být projekt za 4 mil. Kč?)   Odpovědi: ad 1) V MAP musí být zanesené pouze projekty mateřských škol zřízených dle školského zákona - viz specifická kritéria přijatelnosti na str. 59 specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 48. Na dětské skupiny se podmínka zanesení projektového záměru v MAP nevztahuje. ad 2) Ano, je možné slučovat více projektových záměrů v MAP od jednoho žadatele do jedné žádosti o podporu. Zároveň by se sčítaly celkové výdaje uvedené v MAP u jednotlivých projektových záměrů (tj. celkové způsobilé výdaje v žádosti o podporu by se rovnaly součtu částek uvedených v MAP).     Mon, 18 Sep 2023 00:00:00 +0200