MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/aktuality-rss Místní akční skupina Hustopečsko cs SEMINÁŘ - ADMINISTRATIVNÍ POSTUP CENOVÝCH MARKETINGŮ - PRV http://www.mashustopecsko.cz/seminar-administrativni-postup-cenovych-marketingu-prv Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k výzvám PRV, tématem semináře bude ADMINISTRATIVNÍ POSTUP CENOVÝCH MARKETINGŮ. Seminář bude online formou v pátek 21.5.2021 od 10:00. Prosíme o nahlášení účasti na email: Veronika.Mikulicova@email.cz Mon, 17 May 2021 00:00:00 +0200 Vyhlášená 3. výzva PRV MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/vyhlasena-3.-vyzva od 17.5.2021 je možné podávat přes portál Farmáře žádosti o dotaci do 3. výzvy PRV MAS Hustopečsko. Více informací: PRV - Program rozvoje venkova | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz)   Pokud budete potřebovat konzultaci Vašich projektových záměrů, obracejte se na nás. Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Ing. Michal Zich Mobil 774 113 357 Projektový manažer pro realizaci SCLLD Ing. Veronika Mikulicová Mobil 774 364 013 Mon, 17 May 2021 00:00:00 +0200 Zveřejňujeme prezentaci včerejšího semináře k 3. výzvě PRV http://www.mashustopecsko.cz/zverejnujeme-prezentaci-vcerejsiho-seminare-k-3 Fri, 14 May 2021 00:00:00 +0200 Pozvánka na seminář k 3. Výzvě Programu rozvoje venkova http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-na-seminar-k-3.-vyzve-programu-rozvoje-venkova Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k plánované 3. Výzvě Programu rozvoje venkova dne 13.5.2021 od 16:00 až 18:00. Prosíme o nahlášení účasti na email: Veronika.Mikulicova@email.cz   Mon, 10 May 2021 00:00:00 +0200 Blíží se vyhlášení 3. výzvy PRV - rádi Vám představíme, jaké projekty žadatelé v minulých výzvách realizovali http://www.mashustopecsko.cz/blizi-se-vyhlaseni-3.-vyzvy-prv-radi-vam-predstavime-jake-projekty-zadatele-v-minulych-vyzvach-realizovali Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Otevření cyklostezky Kobylí podpořené z MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/otevreni-cyklostezky-kobyli-podporene-mas-hustopecsko Jsme rádi, že Vám můžeme představit jeden z dokončených projektů, který získal z MAS Hustopečsko podporu. Podívejte se na video a určitě jeďte navštívit i osobně. Projekt - Kobylí - společná stezka pro chodce a cyklisty - I. etapa realizovaný obcí Kobylí je dokončen. Žadatel získal prostřednictvím výzvy „MAS Hustopečsko – IROP – Dopravní infrastruktura III“  z MAS Hustopečsko, z.s.   Mon, 03 May 2021 00:00:00 +0200 Harmonogram výzev pro IROP - CLLD 2021 http://www.mashustopecsko.cz/harmonogram-vyzev-pro-irop-clld-2020-2 Zveřejnili jsme přehled a harmonogram výzev pro IROP - CLLD 2021 Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0200 Slavností otevření cyklostezky Kobylí http://www.mashustopecsko.cz/slavnosti-otevreni-cyklostezky-kobyli Projekt - Kobylí - společná stezka pro chodce a cyklisty - I. etapa realizovaný obcí Kobylí je dokončen. Žadatel získal prostřednictvím výzvy „MAS Hustopečsko – IROP – Dopravní infrastruktura III“ finanční prostředky ve výši 4 787 476,68 Kč z MAS Hustopečsko, z.s.  Žadatel zve na slavnostní otevření zrealizované cyklosteky. Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Dotace - Letní kempy s Mapíkem v území ORP Hustopečsko u Brna http://www.mashustopecsko.cz/dotace-letni-kempy-s-mapikem-v-uzemi-orp-hustopecsko-u-brna MAS Hustopečsko, z.s. ve spolupráci s MAP Hustopečsko se uchází o dotaci MŠMT na pořádání letních kempů v průběhu prázdnin 2021. O dotaci v hodnotě 1.215.000,00 Kč se ucházíme v konkurenci spolků s celorepublikovou působností. Pořádání těchto akcí si klade za cíl snížit negativní dopady pandemie COVID 19 na děti. Závaznou přihlášku ke spolupríci podalo 14 subjektů, takže ve 13 obcích mikroregionu bude uspořádáno 27 kempů v období letních prázdnin. Mon, 26 Apr 2021 00:00:00 +0200 Opatření IROP - jarní výzva 2021 http://www.mashustopecsko.cz/opatreni-irop-jarni-vyzva-2021 V prúběhu nejbližších týdnů plánujeme vyhlásit výzvy z IROP v následujících opatřeních: Infrastruktura pro sociální služby, KC Infrastruktura pro dopravu, cyklostezky Infrastr. pro soc. podnikání Infrastr. pro vzdělávání Pokud máte připravený projekt nebo investiční záměr, prosíme o konzultaci. Ing. Veronika Mikulicová 774 364 013 Ing. Michal Zich 774 113 357     Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0200 Vývěrová komise - výběr projektů z IROP 11. výzva http://www.mashustopecsko.cz/vyverova-komise-vyber-projektu-z-irop-11-2.-vyzva Hodnocení výběrovou klomisí bude probíhat 19.3.2021.od 8:00. Tue, 02 Mar 2021 00:00:00 +0200 Nové výzvy IROP 2021 http://www.mashustopecsko.cz/nove-vyzvy-irop-2021 V roce 2021 bude v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena výzva s vazbou na výzvu ŘO IROP Č.68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD"  - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 3. Bližší informace budou k dispozivi koncem dubna. V případě přípravy projektů a projektových záměrů budeme rádi, když budete kontaktovat kancelář MAS.   Mon, 08 Feb 2021 00:00:00 +0200 Výsledky hodnocení výzev IROP 7. - 10. výzva http://www.mashustopecsko.cz/vysledky-hodnoceni-vyzev-irop-7.-10.-vyzva 18, prosince proběhlo schválení projektů IROP Programovým výborem. Výsledky věcného hodnocení s konečným pořadím jsou uvedeny v příloze. Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0200 Pozvánka na seminář k 11. výzvě http://www.mashustopecsko.cz/pozvanka-na-seminar-k-11.-vyzve Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0200 11. výzva MAS Hustopečsko – IROP – Dopravní infrastruktura III http://www.mashustopecsko.cz/11-2.-vyzva-mas-hustopecsko-irop-dopravni-infrastruktura-iii Zveřejnili a otevřeli jsme pro Vás výzva č. 11 IROP - DOPRAVNÍ INFRRASTRUKTURA III Termín vyhlášení výzvy a příjmu žádostí: 18.12.2020 Termín ukončení příjmu žádostí: od 18.1.2021 Podrobnější informace: http://www.mashustopecsko.cz/11.-vyzva-mas-hustopecsko-irop-dopravni-infrastruktura-iii   Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0200