Aktualizovaný seznam žádostí doporučených k podpoře

16.6.2022 zasedal Programový výbor, který na základě opravného hodnocení Výběrovou komisí dne 15.6.2022 schválil projekty doporučené k podpoře ze 4. výzvy PRV.

Žadatelům budou odesílány podepsané a doplněné žádosti za MAS k registraci na SZIF, kterou je nutné udělat nejpozději do 30.6.2022.

Soubory ke stažení