Bližší informace k PRV - cenový marketing/výběrové řízení

Výběrové řízení: -  místo VŘ lze dokládat cenový marketing, pokud je hodnota zakázky 500 tis. Kč a vyšší (do 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo do 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce)