Členská schůze 1.12.2021

Vážení kolegové,

 

na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovoluji pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat ve středu 1. prosince 2021 v 17.30 hodin. Vzhledem k okolnostem, které nás v posledních dnech provázejí, budete včas informováni, zda členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice nebo formou videokonference a následného PER ROLLAM hlasování pomocí mailové korespondence.

 

 

Návrh programu:

 

1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

2. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů

- Výběrový orgán - Výběrová komise

3. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2020 a schválení hospodářského výsledku za rok 2020

4. Plán inventur a jmenování inventarizační komise

5. Schválení finančního plánu na rok 2022 a schválení činností na rok 2022

6. Příprava nového PO 21-27

7. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů

8. Různé

9. Shrnutí usnesení

10. Závěr 

 

Podklady zašleme v časovém předstihu.

 

Potvrzení účasti proveďte prosím do 29. listopadu 2021. Potvrzení je možné vyřídit nejlépe e-mailem na info.mashustopecsko@gmail.com.