Členská schůze MAS Hustopečsko - 12.12.22 od 17:30

Vážení kolegové,

na základě pověření předsedy MAS Hustopečsko za Obec Vrbici Tomáše Bílka si Vás dovolujeme pozvat na Členskou schůzi MAS Hustopečsko, která se bude konat v pondělí 12. prosince 2022 v 17.30 hodin. Členská schůze proběhne prezenčně v zasedací místnosti na Hantálech, Tovární 22, Velké Pavlovice.

 

 

Návrh programu:

 

1. Zahájení, kontrola poměru hlasování, schválení programu, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

2. Volba o přijetí nových členů Členské schůze, kteří projevili zájem o členství, příp. zrušení členství stávajících členů

3. Volba nových orgánů MAS Hustopečsko, příp. zrušení členství jednotlivých orgánů

- Volba výběrové komise

4. Zpráva auditora k hospodaření MAS Hustopečsko za rok 2021 a schválení hospodářského výsledku za rok 2021

5. Plán inventur a jmenování inventarizační komise

6. Schválení finančního plánu na rok 2023 a schválení činností na rok 2023

7. Informace k programovému období 2021-2027

8. Různé

9. Shrnutí usnesení

10. Závěr