Dodatečně podpořený projekt IROP 12. výzva

projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016821 „Cestou digitalizace technického vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století“, předložený do podvýzvy č. 12. MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání IV, která je navázána na výzvu Integrovaného regionálního operačního programu č. 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1, splnil podmínky hodnocení, nicméně z důvodu vyčerpání alokace na podvýzvě jej není možné financovat ze 100 %.

Řídicí orgán IROP se rozhodl nabídnout žadateli finanční prostředky - zbývající alokace podvýzvy 1 208 708,71 Kč. Gymnázium Velké Pavlovice s touto částečnou podporou souhlasí a za finančního příspěvku města projekt zrealizuje v původní plné výši.

Výběrová komise 2.3.2022 provedla přehodnocení projektu a doporučuje projekt ke schválení.

Soubory ke stažení