NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Od 9. 1. 2023 startuje na pomoc seniorům a nízkopříjmovým domácnostem program Nová zelená úsporám Light, který je zaměřený na podporu energetických úspor domácností. Jedná se o finanční pomoc do výše 150 tisíc Kč na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů jako jsou zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměny oken nebo vstupních dveří. Tyto finanční prostředky žadatel získá zálohově (tedy před realizací) a výše dotace může dosáhnout až 100 % z přímých realizačních výdajů, realizace je možná i svépomocí. Podpořena budou opatření realizovaná již od 12. září 2022.

Místní akční skupina HUSTOPEČSKO, z.s. bude součástí rozsáhlé poradenské sítě, která bude poskytovat domácnostem potřebné informace, v případě zájmu její zástupce provede žadatele z území MAS celým procesem získání dotace, od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.

V současné době probíhá ve spolupráci s obcemi regionu Hustopečsko kampaň na podporu programu Nová zelená úsporám Light, na webových stránkách obcí, ve zpravodají, prostřednictvím místních rozhlasů. V případě, že máte o poradenství zájem, přihlaste se prosím na email: info.mashustopecsko@gmail.com, do e-mailu uveďte své celé jméno, kontakt na Vás (telefon/e-mail) a obec, ve které bydlíte. Popřípadě kontaktujte zástupce na obcích.

 

Jakub Novák

778 442 638, novas2100@gmail.com