3. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální byty

Projekty jsou v procesu hodnocení.