5. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání 2

Projekty jsou v procesu hodnocení.