KA 4 - Venkovské komunitní tábory

V roce 2023 (červenec, srpen)  bylo realizováno pět komunitních táborů a to v obci Šakvice (za spolupráce Klubu Šakvice) a ve městě Velké Pavlovice (za spolupráce Ekocentrum Trkmanka). Komunitních táborů se účastnilo 136 dětí, podpořeno bylo 85 pečujících osob - rodičů.

V Šakvicích byly realizovány dva turnusy s tématikou Lego tábor a Přírodovědný tábor.

Ve Velkých Pavlovicích byly realizovány tři tábory s tématikou indiánské léto.

Děti si léto užili a rodičům byla poskytnuta podpora při řešení zabezpěčení svých dětí během letních prázdnin.

Pro rok 2024 plánujeme uskutečnit dalčích 12 komunitníh táborů na spolupráci s realizací oslovíme základní a mateřské školy v regionu MAS Hustopečsko. Termíny zahájení spolupráce a nastavení komunitních kempů budou v březnu 2024.