Komunitní plánování - Klobouky 20.08.2013, 19 hod. JMK

Dne 20.08.2013 proběhlo Pracovního setkání - Komunitní plánování v rámci projektu PRV "Pomáhejme svému území" v Kulturním informačním centru v Kloboukách u Brna.