Komunitní plánování - Velké Pavlovice 13.08.2013, 19 hod. JMK

Dne 13.8.2013 proběhlo Pracovní setkání - Komunitní plánování v rámci projektu JMK "Pomáhejme svému území" v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.