Koncepční část strategie SCLLD MAS Hustopečsko, z.s. 2021-2027

Dne 28. 2. 2022 byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválena Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 - 2027. Je to první důležitý krok k možnosti čerpat finanční zdroje EU v následujícím programovém období 2021+.

Naše práce tím zdaleka nekončí. Čeká nás příprava tzv. akčních plánů, tedy tematicky zaměřených dokumentů, které budou definovat kam přesně chceme dle definovaných potřeb území MAS podporu směřovat.

Soubory ke stažení