Kontrolní a revizní komise MAS Hustopečsko, o. s. kontrolovala hospodaření naší MAS za rok 2013

 

 

Kontrolní a revizní komise MAS Hustopečsko, o. s. kontrolovala hospodaření naší MAS za rok 2013. Více viz http://www.mashustopecsko.cz/zapisy-z-jednani-archiv