Krajský soud zapsal název MAS Hustopečsko, z. s. do spolkového rejstříku

Krajský soud v Brně rozhodl o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku a zapisuje název MAS Hustopečsko, z. s.