MALÝ LEADER 2019

MAS Hustopečsko, z.s. vyhlašuje výzvu na tzv. "Malý leader" pro rok 2019 dne 30.7.2019. 

Cíl „Malého LEADERU“ pro Hustopečsko je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem programu je podpořit jednorázové akce, které jsou prospěšné lidem na Hustopečsku a přispívají např. k ochraně kulturního a přírodního dědictví, spolupráci místních komunit nebo rozvoji zájmového a spolkového života

Seznam přijatých žádostí na MAS.

Podpořená akce musí být:
·         neinvestičního charakteru;
·         veřejně přístupná;
·         společenského, kulturního nebo sportovního charakteru;
·         místo realizace akce musí být na území MAS Hustopečsko.

Doba realizace akce od 1. 9. 2019 – 30. 11. 2019. 

Žadatel musí mít místo bydliště, sídlo nebo provozovnu na území MAS Hustopečsko.

Oprávněným žadatelem mohou být: 
·         Obce
·         Svazky obcí
·         Spolky a sdružení
·         Příspěvkové organizace zřízené obcí
·         Fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb.

Žadatel zabezpečuje financování realizace akce nejprve z vlastních zdrojů. 

Celkové náklady na akci –      max. 10 000,- Kč na žadatele.
                                           min.   2 000,- Kč na žadatele.

Maximální výše podpory – 60 % z celkových nákladů na akci.

Předpokládaná alokace na výzvu je 60 000,- Kč. 

Termín příjmu žádostí: od 1.8. 2019 do 30. 9. 2019.

Více v přílohách výzvy.