MAS Hustopečsko je zapojena do projektu "Milion stromů pro JMK"

Naše místní akční skupina je od počátku roku zapojena do projektu "Milion stromů pro JMK" s názvem "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020".

Součástí projektu byla vytvořena společná Metodika výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také tyto webové stránky. Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje byl realizován za podpory Jihomoravského kraje.

Více o projektu na www.milionstromu.cz

V rámci Hustopečska projevili zájem o projekt tyto obce: Borkovany, Horní Bojanovice, Hustopeče, Klobouky u Brna, Popice, Starovičky, Velké Pavlovice a Vrbice. Na schůze projektu vzešel výstup takový, že Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích použije peníze na jednorázový projekt - vytvoření genofondu, který by měl zamezit vymření ohrožených druhů stromů na území Mikroregionu Hustopečsko.

1. fáze probíhá tak, že Ekocentrum Trkmanka vyřizuje pozemek se svým zřizovatelem Městem Velké Pavlovice. Na přelomu léta a podzimu bude práce započatá. Pracovníci Ekocentra požádali o pomoc odborníka školkařství a ovocnářství pana Stanislava Horáčka.