Nové výzvy IROP 2021

V roce 2021 bude v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena výzva s vazbou na výzvu ŘO IROP Č.68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD"  - PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 3.

Bližší informace budou k dispozivi koncem dubna.

V případě přípravy projektů a projektových záměrů budeme rádi, když budete kontaktovat kancelář MAS.