Orgány spolku

Členská schůze MAS Hustopečsko
Seznam členů MAS viz http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-seznam-clenu
 

Statutární zástupce

 1. Obec Vrbice, zastupuje Tomáš Bílek - předseda - veřejný sektor, datum narození: 08.12.1978

Programový výbor

 1. Obec Vrbice, zastupuje Tomáš Bílek - předseda programového výboru - veřejný sektor, datum narození: 08.12.1978
 2. FO Libor Sadílek - soukromý sektor - fyzická osoba podnikající, datum narození: 23.04.1969
 3. Ekocentrum Trkmanka, zastupuje Bc. Zita Dvořáková, MCs - veřejný sektor, datum narození: 10.09.1968
 4. Římskokatolická farnost Hustopeče, zplnomocněný Radim Křivánek, zastupuje páter Jan Nekuda - soukromý sektor - neziskový, datum narození: 22.11.1979
 5. FO Pavel Stávek - soukromý sektor - fyzická osoba podnikající, datum narození: 03.08.1972

Kontrolní a revizní komise

 1. Městys Boleradice, zastupuje Bohuslav Barek - veřejný sektor, datum narození: 22.8.1976
 2. Graweb s.r.o., zastupuje Kamil Konečný - soukromý sektor, podnikatelský, datum narození: 23.03.1975
 3. Diakonie ČCE - středisko Betlém, zplnom. Jana Lexová, zastupuje Petr Hejl, DiS. - soukromý sektor, neziskový, datum narození: 24.04.1964

Výběrová komise

 1. FO podnikající Ing. Jan Stávek, Němčičky, soukromý podnikatelský sektor
 2. Obec Nikolčice, zastupuje zplnomocněný Ing. Miroslav Rabovský, veřejný sektor
 3. Mužáci z Popic, zastupuje zplnomocněný Josef Urbánek, soukromý neziskový sektor
 4. FO podnikající Mgr. Vítězslava Kukáková, Pouzdřany, soukromý podnikatelský sektor
 5. Akce v Šakvicích, z. s., zastupuje zplnomocněný David Osička, Šakvice, soukromý sektor neziskový
 6. FO nepodnikající Ing. Jan Charvát, soukromý sektor
 7. Obec Němčičky, zastupuje Filip Stávek, veřejný sektor
 8. Město Hustopeče, zastupuje PaedDr. Hana Potměšilová, veřejný sektor
 9. "Přátelé Bohumilic", zastupuje zplnomocněná Mgr. Marie Kotasová Adámková, Klobouky u Brna - Bohumilice, soukromý neziskový sektor
 10. FO nepodnikající, PhDr. Tomáš Láz, Hustopeče, soukromý sektor
 11. FO nepodnikající Ing. Jana Hrádková, soukromý neziskový sektor
 12. FO nepodnikající Ing. Jana Charvátová, Brumovice, soukromý sektor
 13. Mikroregion Hustopečsko, zastupuje Mgr. Radek Valenta, veřejný sektor
 14. FO nepodnikající Mgr. Světlana Lázová, soukromý sektor
 15. FO podnikající Bc. Tomáš Pálka, soukromý sektor
 16. FO nepodnikající Pavel Furch, DiS., soukromý sektor