Orgány spolku

Členská schůze MAS Hustopečsko
Seznam členů MAS viz http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-seznam-clenu
 

Statutární orgán

 1. Obec Vrbice, zastupuje Tomáš Bílek - předseda - veřejný sektor

Programový výbor

 1. Obec Vrbice, zastupuje Tomáš Bílek - předseda Programového výboru - veřejný sektor
 2. FO Libor Sadílek - soukromý sektor - fyzická osoba podnikající - OSVČ
 3. Ekocentrum Trkmanka, zastupuje Bc. Zita Dvořáková, MCs - veřejný sektor
 4. Římskokatolická farnost Hustopeče, zplnomocněný Radim Křivánek, zastupuje páter Jan Nekuda - soukromý sektor - neziskový
 5. FO Pavel Stávek - soukromý sektor - fyzická osoba podnikající - OSVČ

Kontrolní a revizní komise 

 1. Městys Boleradice, zastupuje Antonín Vejvančický - veřejný sektor
 2. Graweb s.r.o., zastupuje Kamil Konečný - soukromý sektor, podnikatelský
 3. Diakonie ČCE - středisko Betlém, zplnom. Jana Lexová, zastupuje Petr Hejl, DiS. - soukromý sektor, neziskový

Výběrová komise

 1. FO podnikající Ing. Jan Stávek, Němčičky, soukromý podnikatelský sektor
 2. Mužáci z Popic, zastupuje zplnomocněný Josef Urbánek, soukromý neziskový sektor
 3. Velkoněmčický pivovar, z.s., zastupuje zplnomocněný Ing. Ladislav Šafařík, Velké Němčice, soukromý sektor neziskový
 4. FO nepodnikající Ing. Jan Charvát, soukromý sektor
 5. Obec Němčičky, zastupuje Zbyněk Slezák, veřejný sektor
 6. Město Hustopeče, zastupuje PaedDr. Hana Potměšilová, veřejný sektor
 7. "Přátelé Bohumilic", zastupuje zplnomoc. Mgr. Marie Kotasová Adámková, Klobouky u Brna - Bohumilice, soukromý neziskový sektor
 8. FO nepodnikající, PhDr. Tomáš Laz, Hustopeče, soukromý sektor
 9. FO nepodnikající Ing. Jana Hrádková, soukromý neziskový sektor
 10. FO nepodnikající Ing. Jana Charvátová, Brumovice, soukromý sektor
 11. Mikroregion Hustopečsko, zastupuje Mgr. Radek Valenta, veřejný sektor
 12. FO nepodnikající Pavel Furch, DiS., soukromý sektor
 13. ŠEDOVÁ clean service - Hustopečsko, z.ú., zastupuje zplnomocněný Mgr. Aleš Soldán, soukromý neziskový sektor