Odesílání žádostí v rámci 2. výzvy PRV na řídící orgán SZIF je již aktivní.

Prosíme:
1. kontrolu správnosti Žádosti o dotaci a jejích příloh,
2. odeslání žádosti na SZIF prostřednictvím ikony "Pokračovat v podání" a následně "Podat žádost".  (Postup naleznete v příloze, str. 17 - 21. v dokumentu přílohy této aktuality nebo na emailech Vám zaslaných)
 
Žádost je nutné tímto způsobem podat na SZIF nejpozději do 18. 9. 2020. (Nebude-li žádost v tomto termínu podána, nebude možné ji podpořit.)

Soubory ke stažení