Ohlédnutí za Pracovními schůzkami - Komunítních plánování, kt. proběhly v srpnu 2013

Ve dnech 6., 13. a 20.8.2013 proběhlo celkem šest Pracovních setkání - Komunitních plánování v rámci projektu PRV "Poznejme své území" a projektu JMK "Pomáhejme svému území". Více viz sekce Dokumenty --> http://www.mashustopecsko.cz/komunitni-planovani-hustopece-06.08.2013

Nejčastěji zmiňovanými tématy byly:

  • startovací bydlení X možnost důstojného dožití
  • nedostatečný počet parkovacích míst v obcích
  • devastace krajiny ( vysazování RRD, eroze půdy, absence remízků, atd.)
  • malá podpora malých podnikatelů
  • nízká podpora regionálních produktů