Opatření IROP - jarní výzva 2021

V prúběhu nejbližších týdnů plánujeme vyhlásit výzvy z IROP v následujících opatřeních:

Infrastruktura pro sociální služby, KC

Infrastruktura pro dopravu, cyklostezky

Infrastr. pro soc. podnikání

Infrastr. pro vzdělávání

Pokud máte připravený projekt nebo investiční záměr, prosíme o konzultaci.

Ing. Veronika Mikulicová 774 364 013

Ing. Michal Zich 774 113 357