Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Prorodinná opatření I.

Číslo výzvy MAS

308/03_16_047/CLLD_16_02_015

Název výzvy MAS

Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Prorodinná opatření I.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

29.1.2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

29.1.2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1. 3. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

13. 4. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30.4.2022

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce ke stažení

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ke stažení

Edukační video - jak vyplnit žádost proklik

Konzultační hodiny:
Pondělí: 09 - 11 hodin
Středa: 09 - 11 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
774 113 357 nebo 774 364 013