Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Podpora soc.podnikání I.

  Číslo výzvy MAS

   309/03_16_047/CLLD_16_02_015

  Název výzvy MAS

   Hustopečsko - výzva OPZ - 

   Podpora soc.podnikání I.

 

  Datum vyhlášení výzvy MAS

   9. 2. 2018

  Datum zpřístupnění žádosti o podporu

   9. 2. 2018, 12:00

  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

   9. 3. 2018, 4:00

  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

   31. 5. 2018, 12:00 hodin

  Maximální délka, na kterou je žadatel       oprávněn projekt naplánovat

   24 měsíců

 Nejzazší datum pro ukončení fyzické   realizace projektu

   30. 4. 2021

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce ke stažení

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ke stažení

Edukační video - jak vyplnit žádost proklik

Konzultační hodiny:
Pondělí: 09 - 11 hodin
Středa: 09 - 11 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
774 113 357 nebo 774 364 013