Příjemnci z Programu rozvoje venkova - monitorovací zpráva

Příjemcům z Programu rozvoje venkova byla doručena přes depeše zpráva o předložení monitorovací zprávy k 31.7.2021.

Tato zpráva půjde vygenerovat jen příjemcům, kteří již mají projekt ze strany SZIF proplacený. Termín je nutné dodržet.

V případě nejasností se na nás obracejte, popřípadě přímo na SZIF.