Výzva č. 1 PRV

PREZENTACI ZE SEMINÁŘE ZE 14.6.2018 NALEZNETE VIZ NÍŽE.

 

Termín příjmu žádostí: od 18.6.2018 do 18.7.2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě[1]:

MAS Hustopečsko, z.s., Kancelář MAS (budova firmy Hantály), Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice  

Kontakt: http://www.mashustopecsko.cz/kontakty

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS Hustopečsko, z.s. vždy v pondělí od 8:00 do 15:00 a kdykoliv po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD, tj. území ORP města Hustopeče.

[1] Žadatel předkládá Žádost o dotaci a její přílohy v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře. V listinné podobě překládá pouze ty přílohy, které nelze pro jejich charakter, formu či rozsah podat v podobě elektronické prostřednictvím Portálu farmáře.