Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hustopečsko byla podána dne 1.7.2016

Strategie byla zpracována jako ucelený střednědobý strategický dokument komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Hustopečsko reagující na konkrétní potřeby v území. Je výsledkem spolupráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti na principu metody Leader.

Strategie byla podána elektronickou formou dne 1.7.2016 se všemi náležitostmi. Dle pravidel proběhne 10-denní lhůta na kontrolu přijatelnosti. Více ke SCLLD najdete KLIKNUTÍM ZDE.