Strategie SCLLD MAS Hustopečsko byla schválena

Strategie byla zpracována jako ucelený střednědobý strategický dokument komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Hustopečsko reagující na konkrétní potřeby v území. Je výsledkem spolupráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a veřejnosti na principu metody Leader.

Strategie byla SCHVÁLENA Řidídícím orgánem IROP DNE 26.10.2017 se všemi přílohamí VIZ ODKAZ ZDE.
(OPZ 3.10.2017 a PRV 3.11.2017).

Soubory ke stažení