Seminář pro žadatele OPŽP - Realizace sídelní zeleně 28.3.2019, 13-15 hod.

 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO POTENCIONÁLNÍ ŽADATELE K 1. VÝZVĚ s názvem

Výzva MAS Hustopečsko, z. s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

MAS Hustopečsko, z. s. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k vyhlašované Výzvě č. 1 k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu životní prostředí. Obsahem semináře bude výklad předmětné Výzvy, způsob hodnocení projektů a zadávání žádosti do monitorovacího systému.

TERMÍN:         pátek 29.března 2019

ČAS:                13:00-15:00 hodin

MÍSTO:            Kulturní dům Vrbice, Vrbice 89, 691 06 Vrbice

 

PROGRAM SEMINÁŘE

1. Zahájení semináře

2. Představení Výzvy

3. Základní informace k monitorovacímu systému MS2014+

4. Diskuse, dotazy

 

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete na webu MAS:

 

http://www.mashustopecsko.cz/vyzva-opzp-reali-sid-zel

 

REGISTRACE NA SEMINÁŘ:

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail info.mashustopecsko@gmail.com

Ing. Michal Zich, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD

nejpozději do čtvrtka 28.3.2019 do 13:00 hodin.

 

Na setkání se těší MAS Hustopečsko, z. s.

Soubory ke stažení