Seminář a konzultace k výzvám IROP 2020

Zveme Vás na semináře k aktuálně vyhlášeným výzvám IROP http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-irop a to 20.8.2020.

Čas jednotlivých seminářů dle přiložených pozvánek.

Těšíme se na setkání a následnou konzultaci Vašich projektů a projektových záměrů.