Seminář pro žadatele OPZ - Rozvoj sociálních služeb II. 17.10.2019, 15-17 hod.

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

v 5. Výzvě MAS Hustopečsko – rozvoj sociálních služeb II

 

k předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost

 

 

Datum: čtvrtek 17. 10. 2019, 15:00 – 17:00

Místo konání: MAS Hustopečsko, z.s. zasedací místnost společnosti Hantály a.s. Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice

Předmět semináře
1.    seznámení s vyhlášenou výzvou MAS – 5. Výzva MAS Hustopečsko – rozvoj sociálních služeb II (oprávnění žadatelé, alokace, cílové skupiny, financování),

2.    seznámení s podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné brát v potaz během zpracovávání žádosti o podporu,

3.    informování žadatelů o způsobu hodnocení a výběru projektů v 5. Výzvě MAS Hustopečsko – rozvoj sociálních služeb II,

4.    diskuse – zodpovídání dotazů žadatelů1,

5.    a zvyšování potenciálu žadatelů pro vypr acovávání žádostí o podporu.  

http://www.mashustopecsko.cz/vyzva-opz-rozv-soc-sluzeb-ii 


Přihlášku na seminář pro žadatele, včetně případných předběžných dotazů, pr osím zašlete e-mailem na ZichM@seznam.cz do 16. 10. 2019, 14:00.
Ing. Michal Zich, vedoucí pracovník pro re alizaci SCLLD

Kontaktní osoba: e-mail: ZichM@seznam.cz, telefon: +420 774 113 357, 

Těšíme se na Vaši účast!

MAS Hustopečsko z.s.

--
1 Dotazy, které nebude možné zodpovědět přímo na semináři, budou zodpovězeny dodatečně po konzultaci s ŘO OPZ.