Seminář pro žadatele PRV - 1. výzva PRV 14.6.2018

MAS Hustopečsko, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE k Výzvě č. 1 Místní akční skupiny Hustopečsko, z. s., k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova

Termín: 14. 6. 2018

Čas a místo: 10.00 - 14.00 Kulturní dům Vrbice, Vrbice 89, 691 06 Vrbice

Program semináře:
- Úvod a představení MAS
- Seznámení se SCLLD MAS Hustopečsko
- Představení výzvy – oprávnění žadatelé, cílové skupiny, financování, atd.
- Základní informace o podávání Žádostí o dotaci na MAS přes Portál farmáře

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete na webu MAS:

http://www.mashustopecsko.cz/prv-vyzva-c.-1-prv

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail ZichM@seznam.cz
nejpozději do úterý 12.6.2018

Na setkání se těší MAS Hustopečsko, z. s.