Seznam podaných žádostí 3. výzva PRV

V rámci 3. výzvy PRV jste na MAS podali 57 žádostí o dotaci v celkové hodnotě 14.461.491,- Kč. Alokace 3. výzvy činí 8.525.874,- Kč. 

V současnosti pracujeme na hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti podaných žádostí

Soubory ke stažení