Seznam přijatých žádostí v Tréninkové výzvě MAS Hustopečsko, o. s.

Seznam přijatých žádostí v tréninkové výzvě MAS Hustopečsko, o. s., opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Dne 21. 2. 2014 v 15:30 hodin ukončila MAS Hustopečsko, o. s. příjem žádostí z tréninkové výzvy. Přijato bylo dohromady 6 žádostí s celkovou požadovanou výší dotace 66 750,- Kč. Alokace na výzvu je 30 000,- Kč.

Č. žádosti

Název žadatele

Název projektu

Místo realizace (NUTS 5)

01/2014

Ing. Jan Stávek, Ph.D.

Trdlování – škola tradičních dezertů

Němčičky

02/2014

Římskokatolická farnost Hustopeče

Stálá expozice o historii kostela sv. Václava v Hustopečích

Hustopeče

03/2014

Ekocentrum Trkmanka,

Probouzení jara na Ekocentru

Velké Pavlovice

04/2014

Přátelé Bohumilic

Košt vín a domácích pomazánek

Bohumilice – Klobouky u Brna

05/2014

Spolek pro muzeum

„Umění zednické“ -  výstava

Krumvíř

06/2014

Obec Vrbice

Točířský víkend

Vrbice

Přijaté žádosti projdou administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, dle kritérií přijatelnosti uvedených ve výzvě MAS. Nevyřazené projekty budou poté předány pětičlenné výběrové komisi MAS Hustopečsko.

Ve Velkých Pavlovicích dne 3.3.2014

 

 

 

Seznam přijatých žádostí v Tréninkové výzvě MAS Hustopečsko, o. s. naleznete také v sekci Výzva kliknutím zde http://www.mashustopecsko.cz/vyzva.