SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

1..6.2022 zasedal Programový výbor, který na základě hodnocení Výběrovou komisí dne 31.5.2022 schválil projekty doporučené k podpoře ze 4. výzvy PRV.

Žadatelům budou nejpozději do 8.6.2022 odesílány podepsané a doplněné žádosti za MAS k registraci na SZIF, kterou je nutné udělat nejpozději do 15.6.2022.

Soubory ke stažení