Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci v tréninkové výzvě MAS Hustopečsko, o. s., opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci v tréninkové výzvě MAS Hustopečsko, o. s., opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění.

Více viz http://www.mashustopecsko.cz/vyzva