Slavností otevření cyklostezky Kobylí

Projekt - Kobylí - společná stezka pro chodce a cyklisty - I. etapa realizovaný obcí Kobylí je dokončen. Žadatel získal prostřednictvím výzvy „MAS Hustopečsko – IROP – Dopravní infrastruktura III“ finanční prostředky ve výši 4 787 476,68 Kč z MAS Hustopečsko, z.s.

 Žadatel zve na slavnostní otevření zrealizované cyklosteky.