2.výzva MAS Hustopečsko-Rozvoj sociálních služeb

Projekty jsou v procesu hodnocení.