Velký cenový marketing 3. výzva PRV

Žádatelé, kteří v rámci 3. výzvy PRV zašrtli, že budou realizovat VCM, musí na naši MAS doložit ke kontrole podklady cenového marketingu. Tato povinnost je do 63 dnů od registrace na SZIF - nejpozději do 2.11.2021.