Velký cenový marketing pro projekty 4. výzvy PRV

Žadatele, kteří byli vybráni k financování svých projektů v rámci 4. výzvy PRV a jejichž investice spadají pod VELKÝ CENOVÝ MARKETING, prosíme o zaslání podkladů ke kontrole. Termín na odevzdání na SZIF je 8.9.2022.