Vyhlášená 3. výzva PRV MAS Hustopečsko

od 17.5.2021 je možné podávat přes portál Farmáře žádosti o dotaci do 3. výzvy PRV MAS Hustopečsko.

Více informací: PRV - Program rozvoje venkova | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz)

 

Pokud budete potřebovat konzultaci Vašich projektových záměrů, obracejte se na nás.

Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Ing. Michal Zich
Mobil 774 113 357
Projektový manažer pro realizaci SCLLD Ing. Veronika Mikulicová
Mobil 774 364 013