Vyhlášení výzev MAS Hustopečsko IROP

V nejbližších dnech budou vyhlášeny poslední výzvy z programovacího období 2014-2020 v rámci programu IROP

 

12. Výzva MAS Hustopečsko-IROP-Podpora vzdělávání IV

Termín vyhlášení výzvy: 28.6.2021

Termín příjmu žádostí: od 28.6. 2021 9:00 do 3.10.2021 23:59

 

13. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Dopravní infrastruktura IV

14. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální infrastruktura včetně komunitních center III

15. výzva MAS Hustopečsko-IROP-Sociální podnikání II

 

Termín vyhlášení výzvy: 1.7.2021

Termín příjmu žádostí: od 28.6. 2021 9:00 do 3.10.2021 23:59

Bližší informace k výzvám IROP - Integrovaný operační program | MAS Hustopečsko (mashustopecsko.cz)